KOMUNIA śWIĘTYCH

Komunia świętych . — Jakże ci to wytłumaczyć? — Wiesz, czym dla ciała jest transfuzja krwi? Tym samym dla duszy staje się komunia świętych.

Przeżywajcie w szczególny sposób komunię świętych, a każdy odczuje — zarówno w chwili walki wewnętrznej, jak i podczas pracy zawodowej — radość i siłę wypływające ze świadomości, że nie jest sam.

Synu: wspaniale przeżywasz komunię świętych, skoro piszesz do mnie: “Wczoraj Ťodczułemť, że Ksiądz modlił się za mnie!”.

Inny człowiek, który również wie o tym “przekazywaniu sobie” dóbr nadprzyrodzonych, napisał do mnie: “List bardzo mi pomógł; od razu widać, że jest nasycony modlitwą wszystkich… A ja tak bardzo potrzebuję, aby się za mnie modlono”.

Jeśli naprawdę odczuwasz komunię świętych — jeśli ją praktykujesz — chętnie staniesz się człowiekiem pokuty. — I zrozumiesz, że pokuta to gaudium, etsi laboriosum — radość, ale radość wymagająca trudu; i poczujesz się “sojusznikiem” wszystkich dusz pokutujących, które były, są i będą w przyszłości.

Będzie ci łatwiej wypełniać obowiązki, gdy pomyślisz o pomocy świadczonej ci przez twych braci oraz o pomocy, której ty przestajesz im udzielać, jeśli nie jesteś wierny.

Ideo omnia sustineo propter electos — dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, ut et ipsi salutem consequantur — aby i oni dostąpili zbawienia, quae est in Christo Jesu — które jest w Chrystusie Jezusie. — Oto dobry sposób na przeżywanie komunii świętych!

— Proś Pana, aby ci udzielił ducha św. Pawła.

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten rozdział w innym języku