Tito


Tito 1, 16É Cristo que passa106


Tito 3, 5–7É Cristo que passa7128