Законови положения

1. САМОЛИЧНОСТ НА КОНТРОЛЬОРА

За спазване на разпоредбите на испанско Закон 34/2002 от 11 юли относно услугите на информационното общество и електронната търговия (наричан по-долу LSSI), общите информационни данни на този уебсайт са посочени по-долу:

– Собственик: Fundación Studium

– Адрес: c/ Castelló 115, 2º 28006 Madrid (ИСПАНИЯ)

– Контакт: info@studium-foundation.org

– Данни от регистъра: класифицирана като благотворителна фондация за социално подпомагане със заповед на Министерството на труда и социалните въпроси от 8 септември 2000 г. (B.O.E. 5-10-2000), регистрирана в Регистъра на фондациите под държавна юрисдикция с номер 497, с ч.и.ф. номер G-82637471.

Уебсайтът http://escriva.org (наричан по-нататък „Уебсайтът“) е собственост на Fundación Studium.

Fundación Studium ви приветства с добре дошли и ви кани да прочетете внимателно общите условия за използване на този уебсайт (наричани по-долу „Общи условия“), които описват правилата и условията, които ще бъдат приложими, в съответствие с разпоредбите на регламентите. испански. Тъй като Fundación Studium може да промени тези Условия в бъдеще, препоръчваме ви да ги посещавате периодично, за да бъдете надлежно информирани.

С цел използването на уебсайта да отговаря на критериите за прозрачност, яснота и простота, Fundación Studium информира Потребителя, че всяко предложение, съмнение или запитване относно Общите условия ще бъде насочено към Fundación Studium на имейл адрес info@studium-foundation.org

Потребителят се съгласява да използва услугите, продуктите и помощните програми, предлагани от този уебсайт, в съответствие със закона, съдържанието на настоящите Общи условия и в съответствие с морала, общоприетите обичаи и обществения ред.

2. ОБЕКТ

Fundación Studium предоставя съдържанието и услугите, които са достъпни на уебсайта, при спазване на тези общи условия, както и на Политиката за поверителност.

Достъпът до този уебсайт или използването му по какъвто и да е начин ви предоставя квалификацията на „Потребител“ и предполага безрезервно приемане на всяко едно от Общите условия, като Fundación Studium си запазва правото да ги променя по всяко време. Следователно ще бъде отговорност на всеки потребител да прочете внимателно настоящите Общи условия; В случай на несъгласие с някоя от разпоредбите тук, трябва да се въздържате от използването му.

По същия начин Потребителят е предупреден, че понякога могат да бъдат установени Специфични условия за използването на конкретно съдържание и/или услуги на уебсайта. Използването на споменатото съдържание или услуги ще означава приемане на Специфичните условия, посочени в тях.

Политика за поверителност и cookies

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни (Общ регламент за защита на данните, GDPR), информираме че личните данни, включително снимки, събрани на този уебсайт, могат да бъдат включени и обработени във файл, собственост на Fundación Studium, така че, когато е уместно, да можем да се свържем с вас по телефона или по електронен път чрез вашия имейл адрес, както и да ви отговорим към вашата заявка за информация, вашите коментари или запитвания, регистрация в бюлетина и/или за да гарантираме коректно внимание в комуникацията ни с вас.

Собствениците са информирани и изрично се съгласяват, че Fundación Studium, като отговорен за файла, може да обработва и прехвърля, когато е уместно, лични данни, включително снимки на потребителя, за своите легитимни цели, изключително на субектите, които участват в неговите дейности, развитие и социална цел, както и хората и субектите, пряко свързани с това субект.

В съответствие с нашия ангажимент да гарантираме поверителността, приоритетът на Fundación Studium е да поддържа внимателна поверителност на цялата информация, която може да сте ни поверили, и разполага с необходимите технически, организационни и човешки средства, за да гарантира, че само оторизиран персонал има достъп до нея. Данни и във всеки случай при пълно зачитане на вашата поверителност.

Информираме Ви, че по всяко време можете да упражните правото си на достъп, коригиране, анулиране и противопоставяне на вашите лични данни, включени в нашите файлове, в писмен вид, придружен от копие от официален документ, който ви идентифицира, адресиран до:

Fundación Studium

C/ Castelló 115, 2º 28006 Madrid (ИСПАНИЯ)

Имейл адрес: info@studium-foundation.org

Тъй като този уебсайт -escriva.org- не обработва лични или поведенчески cookies, тази политика не е включена.

Всички права на интелектуална собственост върху съдържанието на този уебсайт са законно запазени. Текстовете и изображенията не могат да бъдат възпроизвеждани по какъвто и да е начин или процедура без разрешението на притежателите на авторските права.
Това разрешение може да се счита за мълчаливо дадено (освен ако изрично не е посочено друго) за цитиране на фрагменти от тези писания, стига те да не са с комерсиален характер и изрично да споменават източника на тези текстове.