Fundación Studium

Fundación Studium е създадена в Мадрид на 6и април 2000 г. Нейната цел е да насърчава „публикуването и разпространението с нестопанска цел на литературни произведения, които допринасят за християнското и човешко образование на хората, както и да насърчава или участват в културни дейности, които имат същия характер на формиране или разпространение на човешки и духовни ценности".

От януари 2001 г. фондацията администрира правата извън Испания, на всички езици, върху произведенията на св. Хосемария Ескрива, както и върху други книги.

През последните години фондацията получи множество молби за публикуване на произведенията на св. Хосемария на различни езици. По-голямата част от заявките идват от страни в развиващия се свят.

Те обикновено са молби от хора, които са били духовно развълнувани от четенето на книгите на св. Хосемария.

Друг път инициативата са поемали местни издатели или епископи, които виждат доброто, което тези творби биха направили сред вярващите в техните епархии.

Контакт: info@studium-foundation.org

https://fundacion-studium.org/