Индекс на препратки към Светото Писание на «Бразда»

Битие


Битие 2, 15482


Изход


Изход 2, 6534

Изход 2, 11303


Изход 4, 18780


Изход 8, 22311

Изход 8, 28127


Изход 10, 14196


1 Самуил


1 Самуил 15, 22992


1 Летописи


1 Летописи 16, 1072


Тобиас


Тобиас 8, 5846


Псалми


Псалми 41, 8173338


Псалми 42, 266

Псалми 42, 479


Псалми 54, 23873


Псалми 76, 11161


Псалми 99, 253


Псалми 104, 372


Псалми 117, 1469


Притчи


Притчи 21, 28483


Притчи 28, 20786


Еклисиаста


Еклисиаста 1, 15501


Песента на песните


Песента на песните 4, 7339


Църковник


Църковник 16, 15534


Исая


Исая 21, 11960


Исая 33, 22855


Исая 45, 16586


Даниел


Даниел 9, 23628


Даниел 10, 11–19628


Осия


Осия 6, 6992


Закариас


Закариас 5, 13542


Матео


Матео 1, 18–25647


Матео 2, 8633

Матео 2, 13–15999


Матео 3, 9418


Матео 5, 13342

Матео 5, 15–16930

Матео 5, 16718

Матео 5, 48125314


Матео 6, 22–23328


Матео 7, 3328


Матео 8, 23–27119


Матео 9, 5782

Матео 9, 13992


Матео 10, 16910

Матео 10, 24239

Матео 10, 32–33970

Матео 10, 33369

Матео 10, 34408

Матео 10, 35816


Матео 11, 12130

Матео 11, 29261

Матео 11, 30198


Матео 12, 7992

Матео 12, 309

Матео 12, 36926

Матео 12, 5033


Матео 13, 24–30677


Матео 14, 13470


Матео 28, 19232462930


Маркос


Маркос 3, 3533


Маркос 4, 35–41119


Маркос 6, 31–33470

Маркос 6, 34826


Маркос 8, 348249


Маркос 10, 17–31218

Маркос 10, 30766


Маркос 14, 22684

Маркос 14, 6135

Маркос 14, 71369


Лукас


Лукас 1, 26–38481

Лукас 1, 3833124

Лукас 1, 39371

Лукас 1, 45566

Лукас 1, 4695

Лукас 1, 48289


Лукас 2, 1–5322

Лукас 2, 19415

Лукас 2, 41–50701794


Лукас 3, 8418


Лукас 5, 5377


Лукас 6, 40239


Лукас 8, 22–25119


Лукас 9, 10–11470

Лукас 9, 23149249

Лукас 9, 62133


Лукас 10, 16595

Лукас 10, 42454


Лукас 11, 34328


Лукас 12, 49211


Лукас 13, 27369


Лукас 14, 26214


Лукас 15, 3–6223

Лукас 15, 11–3265


Лукас 16, 1–2358


Лукас 18, 18–30218

Лукас 18, 22189

Лукас 18, 41862


Лукас 19, 41–44210


Лукас 20, 20562


Лукас 22, 19684

Лукас 22, 42268352793

Лукас 22, 57369


Лукас 24, 29227671


Йоан


Йоан 2, 1–11631


Йоан 3, 16290


Йоан 5, 7212954


Йоан 7, 5251


Йоан 13, 6–9266

Йоан 13, 18204


Йоан 14, 6678

Йоан 14, 18149


Йоан 15, 5697

Йоан 15, 8208

Йоан 15, 12727

Йоан 15, 15629750

Йоан 15, 16217


Йоан 18, 2050


Йоан 19, 22604

Йоан 19, 2551248977


Йоан 20, 24–25684


Йоан 21, 6–11377

Йоан 21, 17326964


Деяния на апостолите


Деяния на апостолите 2, 1–42213226

Деяния на апостолите 2, 9186


Деяния на апостолите 3, 6782


Деяния на апостолите 5, 40–41283


Деяния на апостолите 28, 2631


1 Коринтяни


1 Коринтяни 7, 29621


1 Коринтяни 9, 27841


1 Коринтяни 11, 24648


1 Коринтяни 13, 1542

1 Коринтяни 13, 7738939


1 Коринтяни 14, 40512


1 Коринтяни 15, 25292


2 Коринтяни


2 Коринтяни 2, 1559


2 Коринтяни 12, 9166


Галатяни


Галатяни 2, 20424892


Галатяни 3, 28303


Галатяни 6, 9863


Eфесяни


Eфесяни 6, 9303


Филипяни


Филипяни 4, 553


Колосяни


Колосяни 3, 11317


1 Тимотей


1 Тимотей 2, 4197


2 Тимотей


2 Тимотей 2, 375

2 Тимотей 2, 5163


2 Тимотей 4, 10343


Евреи


Евреи 10, 37–38459


Евреи 13, 14881


Якоб


Якоб 1, 12160


1 Петър


1 Петър 2, 5499


2 Петър


2 Петър 1, 19318


Апокалипсис


Апокалипсис 3, 15–16541


Апокалипсис 12, 1443