Índex de referències a la Sagrada Escriptura de «Amics de Déu»

Gènesi


Gènesi 1, 26–3173116


Gènesi 2, 155781169


Gènesi 3, 599


Levític


Levític 22, 2055


Deuteronomi


Deuteronomi 6, 532


Deuteronomi 25, 4137


Deuteronomi 30, 1524

Deuteronomi 30, 1624

Deuteronomi 30, 1924


1 Samuel


1 Samuel 3, 6187

1 Samuel 3, 8187

1 Samuel 3, 922


2 Samuel


2 Samuel 22, 2246


2 Macabeus


2 Macabeus 6, 27–2877


Job


Job 5, 757

Job 5, 9305


Job 7, 1217


Job 22, 29–30104


Salms


Salms 2, 328

Salms 2, 8190


Salms 9, 11107

Salms 9, 13107


Salms 22, 2–4219


Salms 26, 195218

Salms 26, 1494


Salms 30, 2210


Salms 33, 252


Salms 39, 3133


Salms 41, 2307310


Salms 42, 1107

Salms 42, 21792131213

Salms 42, 3107

Salms 42, 431


Salms 80, 2142153


Salms 90, 15310


Salms 103, 15254


Salms 105, 1168208


Salms 118, 49–50305

Salms 118, 10054

Salms 118, 168305


Salms 142, 10198


Proverbis


Proverbis 8, 31152


Proverbis 11, 296


Proverbis 16, 2185


Proverbis 18, 1588


Proverbis 23, 26182211


Proverbis 24, 16131215


Eclesiastès


Eclesiastès 2, 11208


Eclesiastès 7, 955


Càntic dels càntics


Càntic dels càntics 2, 14302

Càntic dels càntics 2, 1516


Càntic dels càntics 3, 1277

Càntic dels càntics 3, 2310

Càntic dels càntics 3, 4277


Càntic dels càntics 5, 8310


Càntic dels càntics 8, 7237


Saviesa


Saviesa 2, 3110


Saviesa 7, 14305


Eclesiàstic


Eclesiàstic 3, 20104


Eclesiàstic 10, 999

Eclesiàstic 10, 1199

Eclesiàstic 10, 1299

Eclesiàstic 10, 1499


Eclesiàstic 18, 131


Eclesiàstic 24, 23277

Eclesiàstic 24, 24277

Eclesiàstic 24, 25279


Eclesiàstic 26, 15310


Isaïes


Isaïes 1, 173891145232


Isaïes 11, 292


Isaïes 43, 1215312


Isaïes 49, 14–15186


Isaïes 50, 2190

Isaïes 50, 3190


Isaïes 51, 6190


Isaïes 53, 725


Jeremies


Jeremies 2, 19148


Jeremies 8, 752


Jeremies 16, 16259


Jeremies 29, 12295

Jeremies 29, 14297


Zacaries


Zacaries 9, 9103


Mateu


Mateu 1, 19174


Mateu 4, 1–112743128224239

Mateu 4, 19260


Mateu 5, 3123

Mateu 5, 6167

Mateu 5, 8175

Mateu 5, 14–1661

Mateu 5, 43–44223231

Mateu 5, 48177


Mateu 6, 7145

Mateu 6, 8145

Mateu 6, 16–18136

Mateu 6, 19–21118254

Mateu 6, 24118165


Mateu 7, 638

Mateu 7, 14307

Mateu 7, 21243


Mateu 8, 2043128224

Mateu 8, 24128


Mateu 9, 2253

Mateu 9, 11176

Mateu 9, 20–23199

Mateu 9, 37–38272


Mateu 10, 38304

Mateu 10, 3938


Mateu 11, 15170

Mateu 11, 18176

Mateu 11, 2587

Mateu 11, 28131

Mateu 11, 29–30283197128175224247


Mateu 12, 1128

Mateu 12, 376


Mateu 13, 55176


Mateu 15, 25304


Mateu 16, 244

Mateu 16, 24–26114128130200216250


Mateu 18, 3147

Mateu 18, 24168


Mateu 19, 14290

Mateu 19, 2124

Mateu 19, 2224


Mateu 20, 142

Mateu 20, 124452

Mateu 20, 2267

Mateu 20, 28173230


Mateu 21, 5103

Mateu 21, 18–1950128201202

Mateu 21, 20–22203

Mateu 21, 2857

Mateu 21, 2957

Mateu 21, 3348


Mateu 22, 16156158159162163

Mateu 22, 17165

Mateu 22, 18–21165

Mateu 22, 37–4027

Mateu 22, 3727

Mateu 22, 37–40222


Mateu 23, 23–2490


Mateu 25, 1–240

Mateu 25, 640

Mateu 25, 10–1141

Mateu 25, 1241

Mateu 25, 1445

Mateu 25, 183045

Mateu 25, 21221


Mateu 26, 48121


Mateu 27, 39–40288

Mateu 27, 46288


Marc


Marc 2, 23115


Marc 6, 362

Marc 6, 3189

Marc 6, 4822

Marc 6, 50–5122


Marc 7, 3756


Marc 9, 22204

Marc 9, 23204

Marc 9, 32–36102


Marc 10, 39216

Marc 10, 43–45102

Marc 10, 46–48195

Marc 10, 49–50196

Marc 10, 51197

Marc 10, 52198


Marc 11, 13201

Marc 11, 1451


Marc 12, 13160


Marc 15, 21132


Marc 16, 15267


Lluc


Lluc 1, 28241

Lluc 1, 3825109284

Lluc 1, 45204284286

Lluc 1, 46–5096241286291

Lluc 1, 5296


Lluc 2, 6–7128

Lluc 2, 19126285

Lluc 2, 34287

Lluc 2, 35287

Lluc 2, 44–45278

Lluc 2, 4953


Lluc 4, 16–30128


Lluc 5, 1260

Lluc 5, 2–3260

Lluc 5, 42123260

Lluc 5, 5261

Lluc 5, 6–7261

Lluc 5, 823261

Lluc 5, 10–1121261


Lluc 6, 12239

Lluc 6, 35–36232


Lluc 7, 14262

Lluc 7, 3289

Lluc 7, 34135

Lluc 7, 36–5073122


Lluc 8, 23–2522


Lluc 9, 58115


Lluc 10, 33–34157

Lluc 10, 37157

Lluc 10, 39–40222


Lluc 11, 1–2244

Lluc 11, 9247

Lluc 11, 53128

Lluc 11, 54128


Lluc 12, 22–24116

Lluc 12, 27–28116

Lluc 12, 30116

Lluc 12, 31117


Lluc 14, 2337263

Lluc 14, 29–3066


Lluc 15, 11–32251309


Lluc 16, 1062


Lluc 18, 1238

Lluc 18, 12172

Lluc 18, 13253

Lluc 18, 1689

Lluc 18, 41127


Lluc 19, 7176

Lluc 19, 1345141

Lluc 19, 1423


Lluc 22, 42240

Lluc 22, 4425


Lluc 23, 46240


Lluc 24, 28314

Lluc 24, 29314


Joan


Joan 1, 1474

Joan 1, 18111


Joan 2, 3237

Joan 2, 11285

Joan 2, 14221


Joan 3, 16251


Joan 4, 6128176

Joan 4, 7201

Joan 4, 14307

Joan 4, 27176

Joan 4, 34201294

Joan 4, 3657


Joan 6, 5256

Joan 6, 7256

Joan 6, 8–9256

Joan 6, 12–13121

Joan 6, 61235


Joan 7, 1107

Joan 7, 3107

Joan 7, 104152


Joan 8, 3226141171

Joan 8, 3635

Joan 8, 46224


Joan 9, 1–2192

Joan 9, 6–7192


Joan 10, 141

Joan 10, 17–1825


Joan 11, 33–35128

Joan 11, 41239


Joan 12, 1–3126

Joan 12, 5126

Joan 12, 20–22252


Joan 13, 4–5103

Joan 13, 12–14103

Joan 13, 15103

Joan 13, 23125

Joan 13, 34–3543222224


Joan 14, 2–3220

Joan 14, 626127220306

Joan 14, 952

Joan 14, 23306

Joan 14, 27117


Joan 15, 570254305

Joan 15, 13287

Joan 15, 15315

Joan 15, 16312


Joan 17, 31

Joan 17, 199

Joan 17, 23154


Joan 19, 25287

Joan 19, 26–27288

Joan 19, 28202

Joan 19, 34311


Joan 20, 19–20153

Joan 20, 27145

Joan 20, 28145


Joan 21, 2–4265

Joan 21, 4–7266

Joan 21, 8267

Joan 21, 15–17267

Joan 21, 1717


Actes dels apòstols


Actes dels apòstols 1, 1115163

Actes dels apòstols 1, 14242


Actes dels apòstols 2, 11265

Actes dels apòstols 2, 42242


Actes dels apòstols 3, 6262


Actes dels apòstols 9, 627


Actes dels apòstols 10, 38221


Actes dels apòstols 12, 5242


Actes dels apòstols 18, 24–26269


Actes dels apòstols 21, 514


Actes dels apòstols 26, 22–23270

Actes dels apòstols 26, 27270

Actes dels apòstols 26, 28–29270


Romans


Romans 4, 18210


Romans 5, 1–5205

Romans 5, 1257

Romans 5, 22–24181


Romans 8, 687

Romans 8, 1871

Romans 8, 2127297

Romans 8, 26244

Romans 8, 28119

Romans 8, 31108219

Romans 8, 37–39237

Romans 8, 38–3935296


Romans 12, 12206

Romans 12, 1685


Romans 13, 14299


Romans 15, 26–27126


1 Corintis


1 Corintis 1, 1985


1 Corintis 2, 14175


1 Corintis 3, 3–5234


1 Corintis 4, 7112167


1 Corintis 5, 6257


1 Corintis 6, 15178

1 Corintis 6, 19–20178


1 Corintis 7, 7234

1 Corintis 7, 293952


1 Corintis 9, 9–10137

1 Corintis 9, 16258

1 Corintis 9, 25135


1 Corintis 13, 1–3235

1 Corintis 13, 4–7232

1 Corintis 13, 8235

1 Corintis 13, 13235


1 Corintis 15, 12–14220

1 Corintis 15, 5872


1 Corintis 16, 13–1488


2 Corintis


2 Corintis 2, 15271


2 Corintis 4, 7–10139304


2 Corintis 5, 1443


2 Corintis 6, 252


2 Corintis 8, 9110


2 Corintis 9, 7–893126140


2 Corintis 11, 24–28212


2 Corintis 12, 7180

2 Corintis 12, 9181194

2 Corintis 12, 10212


Gàlates


Gàlates 2, 19304

Gàlates 2, 20297


Gàlates 4, 31112635171297


Gàlates 5, 99

Gàlates 5, 2292


Gàlates 6, 1–24469173236

Gàlates 6, 10225


Efesis


Efesis 1, 4–52312


Efesis 4, 1319


Efesis 5, 1–2128

Efesis 5, 8316

Efesis 5, 32184


Efesis 6, 6–762


Filipencs


Filipencs 2, 5–897111201236


Filipencs 3, 1943

Filipencs 3, 20300

Filipencs 3, 2198


Filipencs 4, 12–13123213271305


Colossencs


Colossencs 1, 9315

Colossencs 1, 10–13315

Colossencs 1, 2449


Colossencs 3, 1–3206

Colossencs 3, 146

Colossencs 3, 1771


1 Tessalonicencs


1 Tessalonicencs 4, 3–52177294


1 Tessalonicencs 5, 17242295


2 Tessalonicencs


2 Tessalonicencs 3, 7–1069


1 Timoteu


1 Timoteu 2, 442230256


1 Timoteu 5, 22182


2 Timoteu


2 Timoteu 1, 9132


2 Timoteu 2, 5216


Hebreus


Hebreus 1, 1–3191


Hebreus 10, 725


Hebreus 11, 1220


Hebreus 13, 8127

Hebreus 13, 14210


Jaume


Jaume 1, 10–11211


Jaume 3, 6298


Jaume 5, 13242


1 Pere


1 Pere 1, 18–19256


1 Pere 2, 2142

1 Pere 2, 21110


1 Pere 5, 598

1 Pere 5, 8105

1 Pere 5, 9148


1 Joan


1 Joan 2, 1–2214

1 Joan 2, 1699


1 Joan 3, 1–2143228

1 Joan 3, 1891171


1 Joan 4, 7–9228

1 Joan 4, 10229

1 Joan 4, 16172

1 Joan 4, 20166


1 Joan 5, 2–3166

1 Joan 5, 4144

1 Joan 5, 9143


3 Joan


3 Joan 8154


Judes


Judes 1229


Apocalipsi


Apocalipsi 21, 4–7316