Legezko oharra

Orrialde hauen edukiari buruzko jabetza intelektualeko eskubide guztiak legez gordeta daude. Testuak eta irudiak ezin dira berregin inongo bitarteko edo prozeduraz, beharrezkoa baita BEtitulares del copyright dutenen baimena. .

Baimen hori tazituki emana kontsidera daiteke (espresuki aurkakoa esaten ez bada) idazki hauetako zatikien aipamenerako, beti ere merkataritzako izaera eduki ez eta testuon iturria espresuki aipatzen baldin badute.

Interneteko orrialde honetan dauden formularioen bidez erabiltzaileek ematen dituzten norbanako datuak, eskatu den zerbitzua eskaintzeko baino ez dira erabiliko eta, hala badagokio, orrialdean izan daitezkeen zabaltze edo hobekuntzetarako. Inolaz ere ezingo dira gainontzekoei transferitu. Erabiltzaileak, eman dituen datuak kontsultatu, aldatu edo ezeztatu ditzake.