Galati


Galati 1, 18Cammino520


Galati 2, 9È Gesù che passa2

Galati 2, 19Amici di Dio304Forgia786

Galati 2, 20Amici di Dio297È Gesù che passa58103Solco424892


Galati 3, 11Colloqui con monsignor Escrivá677292

Galati 3, 26–28Colloqui con monsignor Escrivá87

Galati 3, 27–28Colloqui con monsignor Escrivá14

Galati 3, 28È Gesù che passa38Solco303


Galati 4, 4–6È Gesù che passa2265136183

Galati 4, 4–7Cammino512

Galati 4, 31Amici di Dio112635171297Colloqui con monsignor Escrivá3498È Gesù che passa137179


Galati 5, 9Amici di Dio9

Galati 5, 22–23È Gesù che passa137

Galati 5, 22Amici di Dio92


Galati 6, 1–2Amici di Dio4469173236

Galati 6, 2Cammino385È Gesù che passa157Forgia557

Galati 6, 7È Gesù che passa59

Galati 6, 10Amici di Dio225


Galati 7, 11–17È Gesù che passa146