Par dibinājumu “Studium”

Dibinājums “Studium” Fundación Studium tika iedibināts 2000.g. 6.aprīlī Madridē, lai veicinātu garīgā rakstura grāmatu izdošanu un izplatīšanu. Kopš 2001.g. “Studium” ir Svētā Hosemarijas grāmatu autortiesības administrators ārpus Spānijas visās valodās. Tā deklarētā adrese ir Castelló, 115 - 28006 Madrid (info@studium-foundation.org).

Starp 2010 un 2017, pateicoties daudz cilvēku dāsnumam, tika palaisti vairāk nekā 200 Svētā Hosemarijas grāmatu izdevumi visā pasaulē. Dibinājumu var turpināt atbalstīt, aizsūtot ziedojumus uz šādu banka kontu:

Fundación Studium

Banka: La Caixa

Konta Nr. : ES86 2100 5525 01 2200141734

SWIFT kods: CAIXESBBXXX

Nominatīvas čekus var nosūtīt arī uz uzņēmuma galvenās mītnes adresi:

Fundación Studium

C/ Castelló, 115 2º

28006 - MADRID

ESPAÑA