Infância espiritual

Infância espiritual → filiação divina e abandono
Infância espiritual → força e maturidade
Infância espiritual → humildade e abandono
Infância espiritual → piedade de meninos
Infância espiritual → piedade filial e as fragilidades
Infância espiritual → simplicidade e audácia
Infância espiritual → simplicidade na oração

Amigos de Deus

Infância espiritual → vida de infância

É Cristo que passa