Avertisment legal și politică de confidențialitate. Drepturi de autor.

1. IDENTITATEA PĂRȚII RESPONSABILE

În conformitate cu dispozițiile Legii 34/2002, din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic (denumită în continuare LSSI), în continuare sunt prezentate informațiile generale ale acestui site web:

- Proprietar: Fundación Studium.

- Adresă: c/ Castelló 115, 2º 28006 - Madrid (SPANIA).

- Persoană de contact: info@studium-foundation.org

- Date de înregistrare: clasificată ca fundație caritabilă de asistență socială prin Ordinul Ministerului Muncii și Afacerilor Sociale din 8 septembrie 2000, (B.O.E. 5-10-2000), înregistrată în Registrul fundațiilor de competență de stat sub numărul 497, cu numărul C.I.F. G-82637471-.

Site-ul http://escriva.org (în continuare, "Site-ul") este proprietatea Fundației Studium.

Fundația Studium vă urează bun venit și vă invită să citiți cu atenție Condițiile generale de utilizare a acestui site web (în continuare, „Condițiile generale”), care descriu termenii și condițiile care vor fi aplicabile, în conformitate cu prevederile legislației europene și spaniole. Având în vedere că Fundația Studium poate modifica aceste Condiții în viitor, vă recomandăm să le vizitați periodic pentru a fi informat în mod corespunzător.

Cu scopul de a se asigura că utilizarea site-ului respectă criteriile de transparență, claritate și simplitate, Fundația Studium informează utilizatorul că orice sugestii, îndoieli sau întrebări referitoare la „Condițiile generale” trebuie adresate Fundației Studium la adresa de e-mail info@fundacion-studium.org.

Utilizatorul se obligă să utilizeze serviciile, produsele și utilitățile oferite de acest Website, în conformitate cu Legea, cu conținutul acestor Condiții Generale și în conformitate cu moralitatea, obiceiurile acceptate și ordinea publică.

2. OBIECT

Fundación Studium furnizează conținutul și serviciile care sunt disponibile pe website, sub rezerva prezentelor Condiții generale și a Politicii de confidențialitate.

Accesul la acest Website sau utilizarea acestuia sub orice formă vă conferă statutul de "Utilizator" și implică acceptarea fără rezerve a fiecăreia dintre Condițiile Generale, Fundația Studium rezervându-și dreptul de a le modifica în orice moment. În consecință, este responsabilitatea tuturor Utilizatorilor să citească cu atenție Condițiile Generale în vigoare; în cazul în care nu sunt de acord cu oricare dintre punctele prevăzute în acestea, aceștia trebuie să se abțină de la utilizarea lor.

De asemenea, Utilizatorul este avertizat că, în unele ocazii, pot fi stabilite Condiții particulare pentru utilizarea anumitor conținuturi și/sau servicii specifice de pe Site. Utilizarea respectivelor conținuturi sau servicii implică acceptarea Condițiilor Particulare specificate în acestea.

Politica de confidențialitate și cookie-uri

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul general privind protecția datelor, GDPR), vă informăm că datele cu caracter personal, inclusiv fotografiile, colectate pe acest site web pot fi încorporate și prelucrate într-un fișier deținut de Fundația Studium pentru a vă contacta, dacă este necesar, telefonic sau electronic prin intermediul adresei dumneavoastră de e-mail, precum și pentru a da curs cererii dumneavoastră de informații, comentariilor sau întrebărilor dumneavoastră, înscrierii în newsletter și/sau pentru a asigura o atenție corespunzătoare în comunicările noastre cu dumneavoastră. telefonic sau electronic prin intermediul adresei dvs. de e-mail, precum și pentru a răspunde solicitării dvs. de informații, comentariilor sau întrebărilor dvs., înregistrării în buletinul informativ și/sau pentru a asigura o atenție corespunzătoare în comunicările noastre cu dvs.

Titularii sunt informați și consimt în mod expres că Fundația Studium, în calitate de responsabil de dosar, poate prelucra și transfera, dacă este cazul, datele cu caracter personal, inclusiv fotografiile utilizatorului, în scopurile sale legitime, exclusiv către entitățile care participă la activitățile, dezvoltarea și scopul social al acesteia, precum și către persoanele și entitățile aflate în legătură directă cu această entitate.

În conformitate cu angajamentul nostru față de confidențialitate, Fundația Studium are ca prioritate menținerea celei mai stricte confidențialități a tuturor informațiilor pe care ni le-ați fi încredințat și dispune de resursele tehnice, organizatorice și umane necesare pentru a se asigura că numai personalul autorizat are acces la datele dumneavoastră și, în orice caz, cu respectarea deplină a vieții dumneavoastră private.

Vă informăm că, în orice moment, vă puteți exercita dreptul de acces, rectificare, anulare și opoziție cu privire la datele dvs. cu caracter personal incluse în fișierele noastre, printr-o cerere scrisă, însoțită de o copie a unui document oficial care să vă identifice, adresată la adresa:

Fundación Studium

C/ Castelló 115, 2º 28006-Madrid, (SPANIA)

Adresa de e-mail: info@studium-foundation.org

Deoarece acest site -escriva.org- nu prelucrează cookie-uri personale sau comportamentale, această politică nu este inclusă.

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului acestor pagini sunt rezervate în mod legal. Textele și imaginile nu pot fi reproduse prin niciun fel de mijloace sau procedee fără permisiunea deținătorilor drepturilor de autor.

Această permisiune poate fi considerată ca fiind acordată în mod tacit (cu excepția cazului în care se specifică în mod expres contrariul) pentru citarea unor extrase din aceste texte, cu condiția ca acestea să nu fie de natură necomercială și ca sursa textelor să fie menționată în mod explicit.