Indexul subiectelor

A
A începe și a reîncepe
A trece nebăgat în seamăapostolatviața Preasfintei Fecioareviață ascunsă a lui Cristos
Abandon de sinea lupta cu încredereîn dificultățile finanțiare
Abandon în Dumnezeuacceptarea Voinței saleMilostivirea luiProvidența lui
Abnegaţiea se dărui celorlalția se dărui lui Dumnezeudăruirejertfă din Iubireuitare de sine
Acte de mulțumiremotiverăspunsul la Dumnezeurugăciunea „Te Deum”
Activități omeneștiexemplu bunlibertatesfințite
Activități temporalea fi prezenția le sfinția-L pune pe Cristos pe vârfsens divin
Aggiornamento
Ambianțăa înfluența în mod creștin mediul înconjurătora ne adresa Maicii Domnuluiîmpotriva curentuluinaturalețe
Ambițieambiție bună și reaambiții sfinte
Angajarea inimiia legăturilor de sângea merge cu Cristosa propriului timpa se dărui lui Dumnezeua-și pune în joc faimadreptate și caritateexemplul Preasfintei Fecioaregenerozitatelibertate și dăruirerăspunsrăspuns la vocațieroadele dăruirii de sinesinceritate și fidelitatespirit de slujireși libertate
Apostola fi instrumenta se sfinți pentru a sfințiapostol de apostolicaritate, conviețuireco-răscumpărător cu Cristoscredințăcreștinul este Apostolexempluîndrăznealănaturalețeprietenieprin intermediul munciirâvnă după suflete, zel apostolicsperanțăsuflet de rugăciune și de jertfăuminință
Apostolatapostolat „ad fidem”apostolat de prietenie și încredereapostolat în mod laicalapostolat în viața obișnuităapostolat și libertateapostolat și smerenieapostolatul doctrineiapostolatul exemplului personalcaritatedificultăți în apostolatdrept și dătoriedrojdia și aluatuleficacitatea apostolică, roadefalse apostolatefelul de a-l realizaferment creștin, sfințirea lumiifiliația divină și speranțăfundament al apostolatuluiinstrument al lui Dumnezeula căminmisión de todos los cristianosporuncă imperativă a lui CristosPreasfânta Fecioara, co-răscumpărătoarepreoți și laiciprimii creștiniprin intermediul munciiprisosirea a vieții interioaresfântă curățiesfințirea lumiislujireunitatea apostolatuluivirtuți necesarevocație apostolicăzel apostolic
Apostolila RusaliiSfântul IoanSfântul PaulSfântul Petru
Ascultareascultare și dăruireascultare și libertate personalăcredință operativădisciplinăeficacitateinstrumente lui Dumnezeuîn apostolatnatură și necesitatetrăsături
Asociațieasociații de studențidreptul asociației în Biserică
Autenticitatecoerența și sinceritatea vieții
Autoritateîn familielibertatetiranie
B
Bigotism
Bisericăa ne ruga pentru Bisericăa sluji Bisericaapostolatul creștinilorascultare și libertateBiserică, popor al lui Dumnezeucatolicitatecălugări și laicicelibat și căsătorieComuniunea sfințilordificultăți în viața Bisericiidreptate și caritatedrepturile BisericiiDuhul Sfânt și Bisericaecumenismepiscopi și preoțifemeia în Bisericăfidelitatefidelitate și iubire față de Bisericăfidelitate și libertatefondarea, natura și trăsăturileîn barca lui Cristoslibertatea laicilormagisteriul Bisericiimisiunemisiunea laicilor în Bisericăopinia publică în BisericăPreasfânta Fecioară și Bisericapreoți și laiciprudență și tărie în doctrinăsfințenie, vocație baptismalătoți creștinii sunt Bisericăunitate
Blândeţe
Boalăși Crucea
Botezvocația la sfințenie
Bucurieascetism zâmbitorbucuria de a rectificabucuria de a trăi și de a muribucurie a copiilor lui Dumnezeubucurie și apostolatbucurie și crucebucurie și fraternitatebucurie și pacebucurie și viață interioarăbună dispozițieconsecință a dăruiriinormă pentru orice timpPreasfânta Fecioară, pricina bucuriei noastrerod al abandonării de sinerod al credințeirod al dăruiriirod al generozitățiisemănarea păcii și a bucurieiși libertateși prezență lui Dumnezeuși sinceritate
C
Caracterdelicatețe în relațiile cu ceilalțiformarea caracteruluigenerozitateîndrăzneală, cutezanțămaturitatemărinimierezistențăseninătateseriozitatesimplitatetenacitateveracitatevoință
Caritatecaritate și adevărcaritate și dăruirecaritate și dreptatecaritate și sfințeniecaritate universalăcaritate, gingășiecorectare fraternădar al lui Dumnezeudreptatefapte de milostenieiubire conjugalăiubire față de Bisericăiubire față de Dumnezeu și față de oameniiubire și jertfăînțelegere, conviețuirejertfăjertfă din Iubirelibertateporunca cea nouăPreasfânta Fecioară, Învățatoarea caritățiiprin intermediul munciiprin intermediul apostolatuluislujire față de ceilalțismerenie, înțelegereunitate
Castitateafirmare bucuroasăcastitate matrimonialămijloace pentru a o păstramijloace pentru a o trăinaturănecesitateși iubire omenească
Cateheză
Catolici
Căințăa reîncepedurere din iubirepurificare
Călugăricălugări și laiciiubire față de călugări
Cămincaridad, autoridad, libertaddrum de sfințenieevlavie familialămunca femeilor în căminrelații între părinți și copiispirit de sărăcie și de slujire
Căsătoriecăsătorie și copiicopii și controlul natalitățiidragoste conjugalăeducația copiilorevlavie familialăfidelitateformare matrimonialăindisolubilitatelogodnărelații cu copiivocație divină, drum de sfințenie
Celibat apostolic
CerFecioară Marialibertateluptă pentru a-l atingesperanță
Cetățenie
Cinstebonomie
Clericalismlibertatea laicilorprezență creștină în lumeși ministerul sacerdotal
Coerență
Comportament exteriorexemplu bun
Comuniunea sfințilorcomunicare de viață supranaturalăunitate
Conciliul Vatican IIapostolat, sfințirea lumiicăsătorie și familiechemare universală la sfințeniedreptul la asociație a preoțiloreducație creștinăfidelitate față de Bisericămisiunea laicatului în Bisericăpreoțisfințirea muncii
Conștiințăcinsteformarea conștințeilibertatea conștiințelorsinceritate
Contemplatividialog neîntreruptîn mijlocul lumiiPreasfânta Fecioară
Contradicțiiatitudine faţă de contrarietățiiclevetiridovezi ale dragostei lui Dumnezeuîn apostolat
Convertirea începe și a reîncepea ne îndreptacu ajutorul Sfintei FecioareSpovadă
Conviețuire
Copiicopii și controlul natalitățiicupluri fără copiieducație în credințăformarea copiilorrelații între părinți și copiivocația copiilor
Copilărie spiritualăevlavie filială față de slăbiciunifiliația divină și abandon de sinepietate de copiisimplitate în rugăciunesimplitate și îndrăznealăsmerenie și abandon de sinetărie și maturitateviață de copilărie
Corăspumpărătorifermentul caritățiiPreasfânta Fecioara, co-răscumpărătoaresperanță
Creațiemuncămuncă, participare la puterea divină
Credințăapostolatul, urmare a credințeicredință vie și operativăcreștere în credințăformare și pietatelibertad de las concienciasnatura și necesitateoameni cu credințăPreasfânta Fecioarăputerea credințeitărie în credințătrasăturile credințeivocație creștină
Criteriu
Crucea fi cu Cristos pe Crucecalomnii și neînțelegericele trei căicrucea de fiecare ziCrucea lui Cristos, calecrucifixuldrum spre slavăDuhul Sfânt, rod al Cruciidurere și jertfăexemplul Preasfintei Fecioareiubire de Cruceîn viața obișnuităla muncăla rugăciunemeditație despre Crucepecete divinăPreasfânta Fecioară la piciorul Cruciisacrificiu și mortificaresemn de victoriesemnele adevăratei Crucitribulații
Crucifixdevoțiune la rănile lui Cristos
Cult divin
Cultură
Cumpătare
Cunoaștere de sine
Curajfricăîn apărarea adevăruluiîn apostolatîndrăzneală
Curățieafirmare bucuroasădăruirea inimiidemnitate umanăexemplul lui Cristoslibertate pentru a iubiluptă sportivămijloacesinceritate
Cutezanțăcurajîn apostolatpentru a împlini Voința lui Dumnezeu
D
Defectedezamăgireinvidielingușiremândriespirit de contradicție
Demnitate omeneascăcu privirea în Cercuvântul omenescdemnitatea femeiidemnitatea iubirii omeneștidemnitatea munciidetașaredreptate și caritateformareiubire și respect față de libertaterespectul față de persoană și de libertatea eisfântă curățiesmerenievirtuți omenești
Detașarede bunurile pământeștide persoaneexemplul lui Cristosexemplul lui Isus Cristosexerciții de detașarefață de egoulfață de faimăfață de onorurifață de opiniifață de propriile intereseîncredere în Dumnezeumanifestărinaturalețestăpânire de sine, a sluji
Devoțiunicătre Crucifixcătre Îngerii Păzitoricătre Preasfânta Treimecătre Pruncul Isusdevoțiuni marianeSfântul Rozariu
Diavoldemonul mut
Docilitatea învăța să asculțide instrumentefață de harîn apostolat
Doctrinăa transmite doctrinacatehezăchibzuință și tăriecu darul limbilordoctrină de credințăfelul de a da doctrinăformareformarea conștințeiMagisteriul Bisericiinecesitatea de a o bună doctrinăobligația de a o răspândiși evlavie
Dreptatebinele comundreptate în lumedreptate la muncădreptate socialădreptate și adevărdreptate și caritatedrepturile lui Dumnezeufiecăruia ceea ce i se cuvineiubire și respect față de libertatemuncă și slujireslujirespirit de sărăcie
Drepturi și îndatoriri
Duhul Sfântactivitate în sufletacțiunea sa asupra creștiniloracțiunea sa în Bisericădarurile Duhului Sfânt și viață supranaturalădevoțiune către Duhul SfântMângâietorrod al Cruciiși caritateși preoțiitemple ale Duhului Sfânt
Dumnezeirebunăvicleană
Dumnezeirea bună
Durereboalăcompasiune față de durerea celorlalțiexemplul Preasfintei Fecioareneînțelegerisens creștinsimţ supranatural
E
Ecumenismfals ecumenism
Educațiea copiilorcreștinăeducație în libertateuniversitară
Eficacitate
Egosimcaritatecumpătaredetașare față de sine însuși
Eroismîn lupta pentru sfințenie
Eșecuri
Euharistieca sacramentcaritate, unitateComuniunedevoțiuni euharisticelângă Tabernacolprezență realăviață euharistică
Evangheliecitire din Sfânta Evangheliefidelitate față de Evanghelieintră în pasajele sale și trage consecințeînvățături, pilde și alegoriimesajul său de apostolatmesajul său de sfințenieminuniparabolescene evanghelice
Evanghelizare
Examen de conștiințăa rectificadelicatețea conștiințeiexamen particularmijloacele pentru a-l facenecesitatesmerenie, sinceritatespirit de examenzile de reculegere
Exemple (metafore)„profesionalita”a arde corăbiilea arunca grâul auriua bate un cui în peretea cincea coloanăa coase cu ac fără aţăa folosi dezinfectanta merge gol la luptăa merge pe cataligea pune cuiele cu vârfula se face a un covora vâna micile vulpia zbura ca vulturiia-şi calcă în picioare eulaliaj de metalanecdotă despre un preot și măgarul luianii care conteazăantenă a supranaturaluluiapucături de căţel alintatarătura, deschiderea brazdeiaripi pentru a zburaarmura științeiaur și cupruaur și diamanteavar, mamă, ambiţios, biet senzualaventurieribarcă pe apebătaia inimiibețe pictate în roșubinecuvântarea ultimelor pietrebob de grâubroască orgoliasăbucăți ale unei mașinicapul în Cer și picioarele pe pământcăderea unui om marecărbuni și cenușăcărţi de joccârlig de undiţă de pescar de oamenicei șapte înțelepți din Greciachintal de cărbune şi pumn de diamantecioplitor în piatrăcioplitură catedralei din Burgoscontabilitatea unei afacericopiii ca din căuciuccopil care sparge un obiectcopil răsfățatcopilul și pescăriicopilul urcând treptelecuib de viperecuiele au nevoie de rezistențădărul limbilordialog între copil şi părintediavolul este ca un câine turbatdouă lumânări aprinsedreptatea inegală a mamelordrojdia și elaborarea pâiniidrug de oţel în învelitoare vătuitădurere ca de măsele în inimăeroismul mamelorfanteziile lui Tartarin de Tarasconfazanul auriuferăstrău al tâmplarului şi pensetă a chirurguluiferment în masăfiecare călător să-şi urmeze drumulflori de primăvarăfoc mincinosfocuri Bengalefrământarea artistuluifrunze moartefundamentfunie capabil să ridice greutăţi enormegăina cloșcă și oul de rațăgrădină fără flori proaspeteinstalații electriceinvelitor și cadouistoricul medicalîn pas cu Dumnezeuîn spatele fiecărui munte, altulînvelișuri de semințejăratec arzătorjonglerul lui Dumnezeulanterne în întunericlingura de staniollumânarea credințeiluptător de gherilă izolatmai devreme, mai mult și mai binemăgărușmărime a seminţelormecanism al muncii de apostolatmecanism de electricitate spiritualămedicament pentru ochimembrele aceluiași trupmic şurub într-o mare maşinăriemicrobii și animale sălbaticemicuţ căutând dulciurimicuţi care nu vor să ia medicamentul amarmitul regelui Midasmoară de vântmobilizare generalămuniții pentru războinori (ape roditoare)olarulOlimpiadă sobrenaturalăomul dintr-o bucatăpasăre cu noroipăsărică și vulturpe aripile unui avionpelar patataspensulă în mâna artistuluipentru totdeauna, pentru totdeaunapescuitul și rețelepiatră căzută în lacpinten de oţelplante acoperite de zăpadăplugarpodul mobilpost de ajutorprima audiențăprimii paşi ai copiilorprincipii cuprinzătoareprivire incendiarăproză zilnicărămășițele de pe câmpul de luptărănile soldatuluirefrene pe planul divinregele Midasregnul oamenilorresort comprimatrevoluție creștinărigiditatea unei marionetesantinelă de gardăsaresarea pământuluisă nu ochești în jossăracul care descoperă că este fiul regeluiscoabelesculptor divinsemănătorsituații irealespinul înfipt în degetstiloulstindard de urmatşapte lacăteșlefuirea diamantuluitablou de Velázqueztorțetramvaitrandafiri și spiniţarcul oilorțiganul cu dârlogulvânt și uraganverigile unui lanțvisul celor trei drumurivița de vie și mlădițelevizorzgură
Exempluîndeplinirea îndatoririlorla muncămărturie creștină
Expiație
F
Familia creștinădrepturile și obligațiile copiiloreducația copiilorfamiliile și vocațiaformarea copiilornatură și trăsături
Familiecaritate, autoritate și libertatedrum de sfințenieevlavie familialăfamilia numeroasăfemeia în familierelații între părinți și copiispirit de sărăcie și de slujire
Femiefeminitatefuncția socială în familiemisiune în Biserică și în societatePreasfânta Fecioarăvocația profesională
Fericirebucuriefericire și dăruirerod al prezenței lui Dumnezeuși libertate
Fidelitateajutorul lui Dumnezeudreptate cu Dumnezeufață de angajamentele creștinuluifață de credințăfață de Dumnezeu și față de oamenifață de planul de viațăfață de Voința lui Dumnezeufidelitate în cele măruntefidelitate și luptă asceticăfidelitate și speranțăîn Bisericăîn îndeplinirea îndatoririlorloialitate față de Bisericăsinceritate
Filiația divinăa fi pe placul lui Dumnezeua ne adresa lui Dumnezeu în fața slăbiciunilorabandon de sine, încredereabandon, copilărie spiritualăbucuria copiilor lui Dumnezeucaritate, fraternitatecopilărie spiritualăevlaviefundament al vieții spiritualeîncredere în Dumnezeuîncredere, simplitate la rugăciunelibertatea copiilor lui Dumnezeurugăciunea copiilor lui Dumnezeusperanță, încredereunitate de viață
Folosirea timpuluia fi exigent în propria muncă, performanțăhărnicieîn apostolatîn dăruirea de sineîn planul de viațăîn studiusfințenie și apostolatși slava Domnluiși viața veșnică
Formarea conștiințeia corectaa femeiiaspecte ale formăriifamilialăformare și libertateformarea conștințeilucrare de formarenecesitate, scopuri, mijloace
Formarea doctrinalăcriteriunecesitatepentru apostolat
Formarea profesionalăpentru apostolatvirtuți omenești
Fraternitatecaritatedelicateţe în raporturile mutualefalsă fraternitatefraternitate și bucuriefraternitate, universalăîndreptare fraternămanifestăriporunca cea nouăslujire
Frământaria le valorificaajutorul și mângâierea Sfintei Fecioarecontradicțiicredință și speranțădificultățiiubire față de Cruce
Frivolitateremedii
G
Generozitatecu Dumnezeucu mijloacele materialegenerozitate și libertategenerozitate și sărăcieîn apostolatîn căsătorieîn Cruceîn dăruirea de sineîn lupta asceticăîn slujirea celorlalţiși familie
Greutăția ne adresa Maicii Domnuluicredință, încredereiubire, îndrăznealăîn dărurea de sine și în apostolatîncredere în Dumnezeuîncredere și speranțăîntuneric în viață înterioarărefugiu la Sfânta Fecioarăseninătate și bucuriesimţ supranaturalsubiective
Guvernarecaracteristici bunei conduceriguvernare greșită, tiranievirtuțile conducătorului
H
Haracțiunea haruluirăspunsul la har
Harul divinnaturaleza y efectosrăspunsul la har
Hărniciea fi exigent în propria muncă, performanțăfolosirea timpuluisârguință
Hedonism
Hotărâritrebuie să fie concrete
I
Iad
Idealuri
Ierarhia ecleziasticăascultare și libertatecomuniune ierarhică și libertatea creștinilordreptul la asociație a preoțilorfidelitateMagisteriul Bisericiimisiunea laicatului în Biserică
Iertare
Imaginație
Imaginații vane
Inimăa avea inimăcaritate, gingașiecerințecordialitatedăruirea inimiidupă măsura inimii lui Cristosexemplul Preasfintei Fecioareinimă liberăinimă și curățieînțelepciunea inimiilegăturile de sângesentimentalismsperanțăstăpânirea inimii
Institute seculare
Integrism
Intenție dreaptăa căuta gloria lui Dumnezeua face totul din Dragostea rectifica judecățilebucuria de a rectificaiubire față de adevăr și de libertateîn apostolatîn conducerela muncăsinceritatea viețiiveridicitate
Ipocreziedojenită în Evangheliedreptate și caritatefață de Dumnezeusinceritatea vieții
Ispășireexpiațieiubire față de CrucereparațieSfânta Fecioară
Ispitea lupta, a nu dialogaîmpotriva vocațieiremedii
Istoriesensul istoriei
Isus Cristosa-L pune pe Cristos pe vârful activităților omeneștia-L urma în mijlocul lumiiBunul Păstorchemarea lui la sfințenie și la apostolatcreștinul, un alt CristosCristos care trece și cheamăCristos RegeleCruce și Învieredomnia și libertatea luiexemplu de caritateexemplu de chibzuință și tărieexemplu de filiație divinăexemplu de hărnicieexemplu de penitențăexemplu de rugăciuneexemplu de sărăcieexemplu de sfântă curățieexemplu de umilință și slujireGlorificareidentificare cu CristosIsus Cristos eliberează pe omiubirea lui față de libertateÎntrupareÎntruparea lui și viață obișnuitămodel și calenaștere și viață ascunsăPatimă și moartePreasfânta Fecioară, Maica lui Cristos și drum spre ElPreasfânta Inima a lui IsusPreasfânta Inimă a lui Isusrănile lui CristosRăscupărator și Mare Preotsete după sufleteSfânta Umanitate a Domnuluisperanță și tărie pentru omși sfințirea munciiUmanitatea lui SfântăViața lui Isus
Iubirea băga de seamăiubire şi jertfă
Iubirea lui Dumnezeua fi pe placul lui Dumnezeua iubi cu faptea trăi din Iubirea-i aprinde pe oameni în Iubirea lui Dumnezeua-i iubi pe ceilalți pentru Dumnezeua-l iubicu inimadăruire de sine și libertatedrepturile lui DumnezeuDumnezeu este iubireDumnezeu este iubiredurere de Iubireeliberează pe omiubire de predilecțieIubire răscumpărătoareiubirea întrupată a lui Dumnezeuiubirea lui Dumnezeu către oamenijertfă din IubireMaica lui DumnezeuMaría, Maica Iubirii FrumoaseMilostivirea luimortificareobstacole pentru Iubirea lui Dumnezeuoferirea munciiProvidența lui Dumnezeupurificărăspunsul nostru faţă de Iubirea lui DumnezeuSacramentescopul omuluisfântă curățiespirit de sărăcieteamă filială
Iubirea omeneascăcaritatematrimonioPreasfânta Fecioară, Maica Iubirii Frumoasesfântă curăție
Îmburghezire
Încredereîn ceilalțiîn lucrarea apostolicăîn mijlocul greutăţilorîn Sfânta Fecioarăîn viața lăuntricăîncredere în Dumnezeuîncredere în Isus Cristosrugăciune încrezătoareși filiație fivină
Îndatoriri și drepturia respecta renumeleîndeplinirea îndatoririlorobligații sociale
Îndreptarea frățească
Îndrumare spiritualăa pune remediul potrivitajutor în luptădocilitate, ascultareexamen și sinceritateexigențăfelul de a o primilucrarea Duhului Sfântpreotul, instrumentscrupulesinceritateumilință
Îngeri
Îngeri pazitori
Înțelegerecaritatefață de slăbiciunile celorlațiinimă mareintransigenţă sfântăîn apostolatîn conviețuireîn muncă de guvernîntre părinți și copiiși conviețuireși smerenie
Înțelegeredar al Duhului Sfântdoctrină
Înțelepciunedar al Duhului Sfântși Preasfânta Fecioară
Învățătură
J
Jertfăacceptarea bucuroasă a Cruciicaritatedin Iubirela muncă
Judecată
Jurnalismiubire și respect față de libertate
L
Laiciapostolat specificexercitarea laică a virtuțilorlaici și preoțilibertatementalitate laicămisiunea lor în Biserică și în lumesfințirea munciiși călugărivocația creștină
Laicismlegi anticreștinepersecuţie a Bisericii
Lașitateîndrăzneală
Lăcomie
LâncezealăCrucea lui Cristosmediocritate și comoditateremedii
Lectura spirituală
Lecturi
Legelege divinălegea civilălegi anticreștine
Legea moralăși libertatea conștiințelor
Lenea muncăfalse speranțeîn viaţa interioarălene în lupta asceticăminute eroicesârguință
Libertatea alege și a se hotărî pentru Dumnezeua preoțiloradevărul și dreptatefalsă libertateinimă liberăiubire față de libertateiubire și apărareîn apostolatîn învățământ și educațieîn subiecte temporareîn subiecte vremelniceîn viața spiritualăla formarea copiilorlaicatul în Bisericălibertate în chestiuni de liberă opinielibertate religioasălibertate responsabilălibertate și ascultarelibertate și dăruirelibertatea conștiințelorrespect față de libertatesensul libertățiiși caritate
LiturgieSfânta Liturghietimpul de Adventtimpul de Crăciun
Logodnă
Loialitateen la conducta cristianafață de Bisericăfață de propria vocațiefidelitateneloialitate
Lucruri măruntea creşte din dragostecale de sfințirecaritateCercu privire la sinceritatedetașareeficiența lorîn pietateîn viața lăuntricăjertfă din Iubiremortificări micimuncă bine făcutăordineprezență de Dumnezeusfinţenia în lucrurile mărunteși lupta asceticăvaloarea lor
Lumea-L pune pe Cristos pe vârful activităților omeneștiapostolat în mijlocul lumiicaritate, unitatecetațeanul creștincontemplativi în mijlocul lumiicriza lumii actualedreptateen la tierra y en el Cielo a la vezferment creștinferment în masăiubire pentru lumelibertatea creștinilormaterialism creștinmântuirea lumiimisiunea creștină în Biserică și în lumeprin intermediul munciiresponsabilitatea creștinuluisantificación del trabajo humanosemănare de caritate în lumesfințenie în familiesfințirea lumiisperanță și veșnicievocația profesională, o parte din vocația creștină
Lupta asceticăa începe şi a reîncepeconstantă și puternicăcreștere în caritateCruce și pocăințădin Iubireeroismîn viața obișnuitănecesitate a sfintei curățiinecesitate şi obiectivepietate filială făță de slăbiciuniplan de viațăPreasfânta Fecioară și ajutor la luptăsinceritatea vieții și libertatesmerităsperanțăsursă de bucurieveselă și sportivă
M
Magisteriul Bisericii
Marxism
Materialism
Materialism creștin
Maturitatea femeiia preotuluicriteriuformarea tineretuluilibertate și responsabilitate
Maturitatea umană și supranaturalăușurătate
Măgăruș
Mărie a lui Dumnezeuși libertatea omului
Mărinimieambiții nobile
Mărturiea bucurieiapostolatul exempluluicomportament creștin
Mânie
Mediocritatecomoditatelâncezeală
Menajere
Mijloacemijloace finanțiare și materialemijloace supranaturale
Milostivirea dumnezeiascăși slăbiciunea omenească
Minuni
mistica macar-onică
Moartea nu avea frică de moarteeste Viațăgândul morțiipregătiresperanțăviața în lumina morții
Modă
Morala creștină
Mulțumire
Muncăa preface munca în rugăciunea se sfinți prin muncăa sfinți muncaa-L pune pe Cristos pe vârful activităților omeneștiapostolat, corăscumpărarecompetență profesională, slujireCristos pe vârful activităților omeneștidemnitatea munciidesăvârșire omeneascădesăvârşire umană şi corectitudine de intenţiedreptate și caritateeficiențăexemplaritateexemplul lui Cristosfolosirea timpuluiinstrument de apostolatintenție dreaptăiubire și seriozitate la muncălucrare a lui Dumnezeumijloc de sfințire personalămunca femeiimuncă bine făcutămuncă și apostolatmuncă și libertatenatura și necesitateparticipare la opera creațieiprezență de Dumnezeusfințirea munciiși spirit de sărăcievaloarea personală și socialăvirtuți la muncăvocația profesională
N
Naturaleţediscrețieîn apostolatîn detașare și mortificareîn viața creștinănaturalețe a lui Cristossimplitateși eficacitate
Naționalism
Nedreptate
Nehoțărârecredinţă şi hotărâre
Neînțelegere
Normele de pietate
O
Odihnă
oferirea faptelor buneoferirea muncii
Omisiuni
Opinia publicăiubire și respect față de libertateîn Biserică
Optimism„omnia in bonum”a nu avea teamă de nimic şi de nimenibucuriecredință, speranțăîn lupta interioară şi în apostolatîn luptăîncredere în Dumnezeumoral de victorieoptimism creștinsimț pozitiv
Opus Deiapostolate corporativecaracter laiccaracter supranaturalcarácter universalcaritate cu toțiCruce și bucurieformareistorielibertate și responsabilitate personalemembriorganizare și guvernaresărăcie și încredere în Dumnezeuscop și mijloace supranaturalesfințenie în viața obișnuităsfințirea munciispirit și natură
Ordine
P
Pacefață de dificultățiîn viața supranaturalălibertad y esperanzapace interioarărod al abandonării de sinerod al dăruiriirod al lupteisemănare de paceseninătate
Paternitate responsabilăfamilia numeroasă
Patriotism
Păcatajutorul Sfintei Fecioaredătorie față de Dumnezeu, spovadădetestarea păcatuluidurere, reparațieefecteiertarelupta împotriva păcatuluimândria, rădăcina tuturor păcatelorpăcate de omisiunepăcatul leșne-iertătorpăcatul originarpărere de răupocăințărobia păcatuluismerenie și rugăciunesmerenie, încredere
Păstrarea simțurilorreculegere
Penitențăla Virgen junto a la Cruzmortificare, pocăințepărere de rău, ispăşirespirit de pocăințăvirtutea pocăinţei
Perseverențăa începe şi a reîncepedin iubirefață de vocațiehotărâriîn apostolatîn luptăîn opera începutăîn planul de viațăîn rugăciuneîn viață lăuntricăMaica Domnuluimijloace pentru a perseverape drumul sfinţenieiperseverență finalăsinceritate, fidelitatesperanțăstrăduinţăultimele pietre, ultima bătălie
Persoană umană
Personalitate
Pesimism
Pietatea fi pe placul lui Dumnezeudar al Duhului Sfântdreptate față de Dumnezeuevlavie cu doctrinăevlavie euharisticăevlavie liturgicăevlavie marianăfundamentul oricărei activitățiimagini sacreiubire față de Bisericăiubire față de tradițieîn planul de viațăîncredere filială față de slăbiciuninorme de pietatepietate și filiație divinăsimplitate în rugăciunesinceritatea viețiiunitate de viațăviață de pietate
Plan de viațăexerciții de pocăințănorme de pietate
Pluralismconviețuire, respect față de libertateiubire față de libertate
Politicăfemeia în viața publicălibertatepolitică și slujirea preoțeascăslujire
Pomană
Pontiful romanfidelitateiubire şi veneraţieuniune cu Papa
Preasfânta Fecioarăajutor în luptăbucuriecorăscupărătoareevlavie față de Fecioara MariaInima Preablândă a Marieiînvățăoare a credințeiÎnvățătoare a cărității și a dreptățiiînvățătoare a folosirii timpuluiînvățătoare a rugăciuniiînvățătoare a speranțeiînvățătoare a umilinței și a virtuților omeneștilibertatea dăruirii saleMaica BisericiiMaica Iubirii FrumoaseMaica lui DumnezeuMaica oamenilormodel și calePreasfânta Fecioară și Bisericaprefecțiuni și privilegiisfântă curățieSfântul Rozariusfințenie și virtuțiSperanțăviața MarieiViaţă şi prerogative
Preoțicomuniune ierarhică și libertatedreptul la asociațieîndrumare spiritualălibertatea laicilormisiunea preotuluipredicațiesfințenie, untitate de viață
Preoțiea ne ruga pentru preoţicaracteristici ale vocaţiei sacerdotaleministerul sacerdotalViaţa preoţilorvocații pentru preoție
Prezență lui Dumnezeu„procedee omenești”ca niște copii ai lui Dumnezeucontemplativi în mijlocul lumiien la vida corrienteîn muncănu suntem singuriplan de viață
Prietenieapostolat de prieteniecaracteristicecaritatefalsă prietenieîntre părinți și copiiprietenie cu Isus Cristosprietenie și loialitateprietenie și slujiretovărășie
Primi creștini
Procedee omenești
Propagandă
Providență divină
Prozelitismapostol de apostolimijloace supranaturale
Prozelitism creștina-i aduce pe alți la Cristos
Prudențăa depune mijloacele eficacefalsă prudențăfără a fim precauți sau neîncrezătorihotărâre și tărieîn lecturiînțelepciunea inimiila guvernarela judecatănecesitateprudența cărniiprudență și maturitateprudență și sfat
Purgatoriu
Purificarea inimiia intențiilor
R
Răbdareîn munca cu sufletenerăbdare sfântăseninătate
Răscumpărarea-L pune pe Cristos pe vârful activităților omeneșticaritateCristos îl eliberează pe ommântuirea lumiiPreasfânta Fecioară, mijlocitoareroade a Răscumpărăriisfințirea lumiivoință mântuitoare universală
Realismexperiențăîn viața lăuntrică
Realitățile de pe urmă
Rebeliuneși libertate
Reculegere
Regretdurere de Iubire
Remușcarecăințădurere de IubireFecioara Maria
Reparare
Respect față de omși față de libertatea sa
Responsabilitatea creștinuluieficacitateformareîn lucrarea apostolicăîn propria sfințireîn sfințirea celorlalțila muncă de guvernarelipsă de responsabilitateresponsabilitate față de Dumnezeuresponsabilitate la muncăresponsabilitate și libertatesimțul responsabilității
Rezistențăexemplul Preasfintei Fecioarenecesară pentru apostolatnecesară pentru sfințenietărie la muncă
Rozariu
Rugăciunea vorbi cu Dumnezeuacțiunea Duhului Sfântcapelăcaracteristicecontinuăcu simplitatecum să facem rugăciuneexemplul lui Cristosfără anonimatintra în scenele Evanghelieimijloc pentru apostolatnevoienorme de pietateperseverantăpietatePreasfânta Fecioară, Învățatoarea rugăciuniipreotul, om al rugăciuniiprimii creștinirugăciune de cerererugăciune în familierugăciune încrezătoarerugăciune mentalărugăciune și muncărugăciune vocalărugăciuni vocaleși apostolatviață de rugăciunevie și operativă
Rugăciuniadauge nobis fidem!cor contritum et humiliatum, Deus, non despiciesDeo omnis gloriaDomine, adiuva incredulitatem meam!Dominus regit me et nihil mihi deeritecce ego quia vocasti me!frater qui adjuvatur a fratre quasi civitas firmainter medium montium pertransibunt aquae!omnes cum Petro ad Jesum per Mariamomnia possibilia sunt credentiserviam!si consistant adversum me castra, non timebit cor meumsine me nihil potestis facere!sine me, nihil!ure igne Sancti Spiritus!ut omnes unum sint!ut videam!
S
Sacrament
Sacramente
Sacrificiucele trei căiexerciții de pocăințăiubire față de Crucejertfă din Iubirela muncămortificare corporalămortificare interioarămortificare în viața obișnuitămortificări obișnuitenatură și necesitatesensul lui adânc
Sărăciedesprendimientoexemplul lui Cristosîncredere în Dumnezeuresponsabilitate și generozitatespirit de sărăcieși mijloace omenești la apostolat
Sârguințăla muncă
Scandal
Scopul omuluialegerea omuluicele trei căiCerlibertatea conștiințelormijloaceleviața în lumina morții
Scrupule
Sectarism
Secularitateiubire față de lume
Seninătatepace interioarărăbdarerod al abandonării de sine
Seriozitatedetașarefiliație divină și slujire
Sfatdar al Duhului Sfânt
Sfânta Familie
Sfânta intransigenţă
Sfânta Liturghiecelebrarea Sfintei Liturghiicentru și rădăcină a vieții lăuntricecorăscupărareevlavia preotuluiiubire față de Sfânta Liturghieîmpărtășanie euharistică
Sfânta Treimea ne adresa Sfintei Treimisălășluire în sufletși Preasfânta Fecioară
Sfântul Iosifevlavia față de Sfântul Iosifînvățător al vieții lăuntrice
Sfințeniea începe şi a reîncepeapostolat și mântuirea lumiicaracteristicechemare universalăCondiţie de eficienţăcreștere în caritatedăruiredorință de sfințeniefiliație divinăiubire lui Dumnezeu, caritateîn căsătorieîn viața obișnuităînsoțirea îngerilor și ajutorul Maicii Domnuluiîntâmpinare a Cruciimijloace pentru a o dobândinevoie de sfântă curățieprietenie și identificare cu Cristosprin intermediul munciiprintr-un plan înclinatputerea lui Dumnezeu și slăbiciunea omeneascărugăciuneSfânta Treime, acțiunea Duhului Sfântsfințenie în mijlocul lumiisfințenie în viața obișnuităsfințenie personalăsfințenie și cele măruntesfințenie și libertatesfințenie și luptă asceticăși libertatețintă realizabilă, eroismvirtuți și viață supranaturală
Sfințiexemplul slăbiciunii lorSfântul Augustin
Simplitatefiliație divinăîn rugăciune și în apostolatîn slăbiciunilipsă de simplitatesinceritate
Sinceritatefață de sine însușila îndrumarea spiritualăsinceritate de viață
Sinceritate în viațăunitate de viață
Singuratate
SlabiciuniDumnezeu contează pe defectele noastreiubire și mislostivire divinăsmerenie, speranță în Dumnezeu
Slăbiciunea omeneascăapropierea Domnuluiexperiență și responsabilitatefidelitate și speranțăînțelegeremizeriiPreasfânta Fecioară, Maicăsinceritate și spovadă
Slăbiciuni
Slujirea imita exemplul lui Cristosa sluji cu bucurieacceptarea bucuroasă a Cruciidreptate și caritateîn munca educativămărinimiepentru Bisericăpentru societateprin muncăslujire și libertateslujirea lui Dumnezeusmerenie și luptăspirit de slujireuitare de sine
Sobrietate
Societate civilăa da sens creștinconviețuire, înțelegerecreștinarea societățiidescreștinareparticipare la viața publica
Solidaritatela muncălibertateși spirit de sărăcie
Speranțăa comunica lumii speranțadar al lui Dumnezeufalse speranțeîn ciuda slăbiciunilorîn luptămilostivirea lui Dumnezeupe pământ și în Cer în același timpPreasfânta Fecioară, Învățătoarea speranțeiSfânta Fecioară, Speranţa noastrăsperanța Ceruluisperanță Ceruluisperanță în Isus Cristosși lupta ascetică
Spirit critic
Spiritualism
Spovada sacramentală
Spovadăsinceritate și căință
Statornicieîn viața lăuntricătenacitate la muncă
Studiu
Suflet preoțesc
Suflet uman
Sufletele din purgator
Științăapostolatul inteligențeidar al Duhului SfântMaria, Maica Științei
T
Tăcerediscrețieîn contradicțiiși caritate
Tăriea depune mijloacele eficacedar al Duhului Sfântdârzenie, firmitatefață de mediul înconjurătorîndrăznealăla guvernarela muncă și la CrucemărinimiePreasfânta Fecioară, tăria creștinuluiputerea iubiriiputerea lui Dumnezeu, filiație divinărăbdare, seninătatetărie în credințătărie și speranță
Teamă de Dumnezeuaversiunea față de păcatdar al Duhului Sfânt
Teamă de părerea celorlalțiîn dăruire de sineîn lucrarea apostolicăîndrăznealăpentru a pune în practica credința
Teologie
Timpfolosirea timpuluirăscumpărarea timpuluisfințenie și apostolat
Tinerețeideal de a slujiiubire omeneascălibertate și responsabilitaterelația cu părințisperanțătinerețe de spiritviață de pietate
Totalitarism
Transigență-Intransigență
Tristețe
Trufiecunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea de sinedetașare față de sine însuși și libertateDumnezeu se rezistă celor mândriluptă împotriva mândrieimanifestărinevoie de Dumnezeunevoie de rugăciunenevoie de sinceritatesusceptibilitate și închipuiri deșartevanitate
U
Umilințăadevărul și sinceritatecunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea de sineexemplul învățăturii lui Isus Cristosinstrumente în mâinile lui Dumnezeuintenție dreaptăîndumnezeire bunăjertfă și slujirea celorlalțilibertate și dăruiremândrienatrura și necesitateputerea lui Dumnezeu și slăbiciunea omeneascăroadesi speranțăsmerenia Prasfintei Fecioaresmerenie colectivăsmerenie față de slăbiciunismerenie și caritateși demnitatea umanăumilință și slăbiciuniumilință și uitare de sinevaloarea umilințelor
Unelte ale lui Dumnezeu
UnitateComuniunea sfințilorEuharistiefamilialăunitate și libertate
Unitate de viațăcontemplativi în mijlocul lumiiintenție dreaptămaterialism creștinpietateplan de viațărugăciune viesfințenie, muncă, apostolatsinceritate de viațăunitate de viață preoțească
Universalitatecaritate universalăuniversalitate în apostolat
Universitateiubire față de adevărlibertate și conviețuireserviciu pentru societateUniversitatea din Navarra
V
Vanitateslavă deșartă
Veracitatea apăra adevărula da doctrinăa difuza adevăruladevărul și caritateaatacuri la adresa adevăruluidreptate și libertatefidelitate și iubire față de adevărprudențărespect față de adevăr
Viată veșnicădorință de fericiresperanța Cerului
Viață creștinăchemare universală la sfințenieevlavie, viață lăuntricăferment creștin, apostolatîn mijlocul lumiiîn viața obișnuitămaterialism creștinviață creștină și libertate
Viață interioarăa ne adresa lui Isus Cristosa ne adresa Maicii Domnului și sfințilora se adresa lui Dumnezeuacțiunea haruluiariditatecaracteristicedificultăți în viața interioarăfundamentul apostolatuluiMaria și viața interioarănecesitatenu e problemă de sentimentperseverențărugăciune, prezență de DumnezeuSfântul Iosif, învățător al vieții interioaresfințenie și virtuțisuflete de Euharistietrebuie să se manifeste prin opere
Viață obișnuităa răspunde la harapostolatapostolat în mediul propriuCristos în viața omuluicu naturaleţe, fără a atrage atenţiacu privirea în Cerdrepturi și îndatoriridrum de sfințenieexemplul lui Cristosfiliație divină și rugăciune viefolosirea timpuluiiubire față de ceilalți și conviețuirelibertate și sfințeniemortificaremuncăPreasfânta Fecioareă și sfințenia în viața obișnuităprezență de Dumnezeu operativăsfințenie în cele măruntesfințenie în viața obișnuităsimțul eternitățiiunitate de viață creștinăunitate de viață și luptăvocație profesională și vocație divină
Viață supranaturalăa începe şi a reîncepea preface munca în rugăciunea se adresa Duhului Sfânta trăi în Cristosacțiunea Duhului Sfântacțiunea haruluibazată pe mortificarebazată pe prezența de Dumnezeubazată pe umilințăbucurie supranaturalăcoerență de viață și eroismcontemplativi în mijlocul lumiicredinţă vie şi operativăcreștere în caritatefiliație divinăiubirea Cruciiîntuneric în viață înterioarănevoie de sfântă curățieplan de viațăPreasfânta FecioarăPreasfânta Fecioară și Sfântul Iosifprezență de Dumnezeuprietenie și identificare cu Cristosreculegeresacramentesfințenie personalăsfințirea munciiunire cu Cristosunitate de viațăviață de iubireviață de muncăviață de rugăciuneviață interioarăviață interioară și apostolatvibrație apostolicăvirtuți și daruriviziune supranaturală
Viață umană
Virtuțibaza celor supranaturaleexercitare zilnică și eroicăIsus Cristos, modelomeneștiPreasfânta Fecioară, Învățătoarea virtuțilorsupranaturale și omeneștivirtuți omeneștivirtuți teologale
Virtuți omeneștifundamentul celor supranaturaleîn apostolat
Viziune supranaturalăaduce paceîn apostolatîn contradicțiileîn fața contradicțiilorîn fața morțiiîn viața lăuntricăsimţ supranaturalviziune omenească
Vocațiechemare divinădăruirefidelitate faţă de vocaţienatură și caracteristiciobstacole și ispiterăspuns la vocaţievocație și bucurievocație și familievocație și luptă ascetică
Vocație creștinăa trăi ca creștinia-L urma pe CristosapostolatBunul Pastorcele trei căichemare la sfințenieconviețuire, caritatecorăscumpărătoricreștinul, un alt Cristoscu privirea în Cerdătorie de a ne rugaexercitarea virtuțiloriubire față de Cruceiubire și fidelitate față de Bisericăîndatoriri socialeîntâmpinarea Crucii lui Cristoslibertatemărturie creștinăporunca cea nouărăspundererăspuns și dăruire liberăsare și luminăsemănători de pacesfințirea lumiisfințirea munciispirit de slujireunitate de viațăviață supranaturalăvocație apostolicăvocație baptismală
Vocație profesională
Voia Domnuluiabandonexemplul Preasfintei Fecioarefidelitateiubire, identificareluptă pentru a o împliniPreasfânta Fecioară credincioasăprudență și libertaterăspunsservicio alegresfințenie și apostolat
Voințăiubire, caritateluptăresponsabilă în fața lui Dumnezeutărievoie actuală