Právne prehlásenie

Všetky práva duševného vlastníctva k obsahu tejto stránky sú vyhradené. Texty a obrázky nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom alebo konaným bez súhlasu majiteľov práv.

Tento súhlas možno považovať za implicitne udelený (pokiaľ nie je výslovne uvedené inak) pokiaľ sa jedná o citácie dokumentov uvedených na stránke, za predpokladu, že nemajú komerčný charakter a výslovne uvádzajú zdroj týchto textov.

Osobné údaje poskytnuté užívateľmi prostredníctvom formulárov na týchto webových stránkach budú použité výhradne na poskytnutie požadovanej služby, prípadne k jej rozšíreniu a zlepšeniu. Nebudú prevedené tretím stranám. Užívateľ môže prezerať, upravovať alebo vymazať vložené dáta.