Nadácia Studium - www.fundacion-studium.org

Nadácia Studium bola založená v Madride dňa 6. apríla 2000. Jej cieľmi sú: neziskovo podporovať "vydávanie a šírenie všetkých druhov literárnych diel, ktoré prispievajú k ľudskej a kresťanskej formácií jednotlivcov, rovnako ako organizovať alebo sa zúčastňovať kultúrnych aktivít, ktoré majú rovnaký charakter tvorby a šírenia ľudských a duchovných hodnôt."

Od januára 2001, prechodom práv Scriptor SA, vlastníka práv k dielam sv. Josemaríu Escrivú, spravuje Nadácia tieto práva mimo Španielska, vo všetkých jazykoch, v ktorých sa tieto diela vydávajú.

Nadácia Studium sídli v Madride na ulici Castellana, 115 - 28006, (info@studium-foundation.org). Predsedom predstavenstva je Rafael Palomino Lozano a tajomníkom je Jesús María Mínguez Fernández.

V priebehu uplynulých rokov Nadácia Studium získala niekoľko žiadostí o zverejnenie diel svätého Josemaríu v rôznych jazykoch. Väčšina z nich je z rozvojových krajín.

Zvyčajne žiadosti poochádzajú od osôb oslovených čítaním kníh svätého Josemaríu. To je to, čo sa stalo v Arménsku, Albánsku, Srbsku či na Ukrajine.

Inokedy, preberajú iniciatívu miestne vydavateľstvá alebo biskupi, keď vidia ako dobre tieto diela pôsobia medzi veriacimi ich diecézy. To je prípad biskupa z arcidiecézy Kottayam pre región Malabar, sýrsko-malabarského obradu v Indii, ktorý podporoval zverejnenie a Krížovej cesty v jazyku Malayalam.

V rokoch 2004 a 2008 sa vďaka štedrosti ľudí, ktorí spolupracujú s touto nadáciou, podarilo zrealizovať viac ako dvesto vydaní kníh svätého Josemaríu na celom svete. Napriek tomu, Nadácia Studium naďalej potrebuje finančnú podporu, aby mohla pozitívne reagovať na žiadosti na vydanie diel sv. Josemaríu v rôznych krajinách sveta.

Z tohto dôvodu patronát Nadácie Studium zvýšil za vhodné poskytnutie údajov o bežnom účte nadácie, aby sa tak darcom uľahčil prevod finančných prostriedkov a ušetril ich čas:

Nadácia Studium

La Caixa

c/c: 2100 5525 01 2200141734

IBAN: ES86 2100 5525 01 2200141734

SWIFT (BIC): CAIXESBBXXX

Možné je tiež zasielať šeky na adresu sídla:

Fundación Studium

C/ Castelló, 115 2º

28006 - MADRID

ESPAŇA