Zoznam citácií zo Svätého Písma v «Vyhňa»

Kniha Genezis


Kniha Genezis 1, 3–31703


Kniha Genezis 2, 15681


Kniha Genezis 3, 51021


Kniha Genezis 4, 443


Kniha Exodus


Kniha Exodus 7, 23124

Kniha Exodus 7, 24180


Kniha Exodus 8, 281001


Kniha Exodus 12, 297

Kniha Exodus 12, 5630

Kniha Exodus 12, 1274


Kniha Exodus 13, 11377

Kniha Exodus 13, 1474


Kniha Exodus 15, 13677795900


Kniha Deuteronómium


Kniha Deuteronómium 6, 5869


Kniha Deuteronómium 32, 4387


Prvá kniha Samuelova


Prvá kniha Samuelova 3, 6752

Prvá kniha Samuelova 3, 97


Prvá kniha Samuelova 17, 42–44974


Kniha Jób


Kniha Jób 7, 1105429


Kniha žalmov


Kniha žalmov 4, 242


Kniha žalmov 18, 7515


Kniha žalmov 19, 8716


Kniha žalmov 22, 4194

Kniha žalmov 22, 542


Kniha žalmov 30, 4307

Kniha žalmov 30, 7307


Kniha žalmov 33, 91031


Kniha žalmov 45, 2307


Kniha žalmov 50, 19172


Kniha žalmov 58, 9637


Kniha žalmov 68, 9–10797


Kniha žalmov 72, 22–24381


Kniha žalmov 76, 11398


Kniha žalmov 99, 2681


Kniha žalmov 103, 10283


Kniha žalmov 109, 44


Kniha žalmov 118, 94196

Kniha žalmov 118, 10053


Pieseň piesní


Pieseň piesní 4, 784

Pieseň piesní 4, 12412


Pieseň piesní 5, 2311


Pieseň piesní 8, 7655


Kniha proroka Izaiáša


Kniha proroka Izaiáša 30, 15799


Kniha proroka Izaiáša 40, 11319


Kniha proroka Izaiáša 43, 1712123


Kniha proroka Izaiáša 60, 8927


Kniha Náreky


Kniha Náreky 3, 57287


Kniha proroka Ezechiela


Kniha proroka Ezechiela 34, 23319


Kniha proroka Zachariáša


Kniha proroka Zachariáša 18, 6875


Kniha proroka Zachariáša 29, 12228


Kniha proroka Zachariáša 31, 3866


Evanjelium podľa Matúša


Evanjelium podľa Matúša 2, 3248

Evanjelium podľa Matúša 2, 3–12636

Evanjelium podľa Matúša 2, 10239

Evanjelium podľa Matúša 2, 12366


Evanjelium podľa Matúša 4, 20–226356


Evanjelium podľa Matúša 5, 11795

Evanjelium podľa Matúša 5, 13–1622

Evanjelium podľa Matúša 5, 1544


Evanjelium podľa Matúša 7, 7536

Evanjelium podľa Matúša 7, 21358


Evanjelium podľa Matúša 8, 2665

Evanjelium podľa Matúša 8, 20523


Evanjelium podľa Matúša 9, 2231233

Evanjelium podľa Matúša 9, 20–22233

Evanjelium podľa Matúša 9, 21324

Evanjelium podľa Matúša 9, 37906


Evanjelium podľa Matúša 10, 22656


Evanjelium podľa Matúša 11, 28867


Evanjelium podľa Matúša 13, 3970

Evanjelium podľa Matúša 13, 24–25464

Evanjelium podľa Matúša 13, 36579

Evanjelium podľa Matúša 13, 44–45993


Evanjelium podľa Matúša 14, 13–21341

Evanjelium podľa Matúša 14, 16–19674

Evanjelium podľa Matúša 14, 19–20675

Evanjelium podľa Matúša 14, 31805

Evanjelium podľa Matúša 14, 35–36158


Evanjelium podľa Matúša 16, 18637

Evanjelium podľa Matúša 16, 24823


Evanjelium podľa Matúša 19, 29281


Evanjelium podľa Matúša 20, 28612


Evanjelium podľa Matúša 21, 1–3672

Evanjelium podľa Matúša 21, 5–7607


Evanjelium podľa Matúša 22, 15558

Evanjelium podľa Matúša 22, 37869


Evanjelium podľa Matúša 26, 41487753


Evanjelium podľa Matúša 27, 12711

Evanjelium podľa Matúša 27, 27–31711

Evanjelium podľa Matúša 27, 66259660


Evanjelium podľa Matúša 28, 1–2676


Evanjelium podľa Marka


Evanjelium podľa Marka 1, 16–206


Evanjelium podľa Marka 3, 10158


Evanjelium podľa Marka 4, 3970

Evanjelium podľa Marka 4, 2144


Evanjelium podľa Marka 6, 33–34341

Evanjelium podľa Marka 6, 37–38674

Evanjelium podľa Marka 6, 41–42675


Evanjelium podľa Marka 9, 24257


Evanjelium podľa Marka 10, 46–52665

Evanjelium podľa Marka 10, 47197

Evanjelium podľa Marka 10, 51318


Evanjelium podľa Marka 11, 1–10607

Evanjelium podľa Marka 11, 15–17546


Evanjelium podľa Marka 12, 13558

Evanjelium podľa Marka 12, 30–33869


Evanjelium podľa Marka 14, 38487753


Evanjelium podľa Marka 15, 4–5711

Evanjelium podľa Marka 15, 16–19710

Evanjelium podľa Marka 15, 21252


Evanjelium podľa Marka 16, 1–8660

Evanjelium podľa Marka 16, 1–4676

Evanjelium podľa Marka 16, 3–4625


Evanjelium podľa Lukáša


Evanjelium podľa Lukáša 1, 30287

Evanjelium podľa Lukáša 1, 34328

Evanjelium podľa Lukáša 1, 38588

Evanjelium podľa Lukáša 1, 46–55608


Evanjelium podľa Lukáša 2, 7274

Evanjelium podľa Lukáša 2, 51–52708

Evanjelium podľa Lukáša 2, 51810


Evanjelium podľa Lukáša 4, 40901


Evanjelium podľa Lukáša 5, 4–6574

Evanjelium podľa Lukáša 5, 5175

Evanjelium podľa Lukáša 5, 116356

Evanjelium podľa Lukáša 5, 15665


Evanjelium podľa Lukáša 7, 47210


Evanjelium podľa Lukáša 8, 5970

Evanjelium podľa Lukáša 8, 1644


Evanjelium podľa Lukáša 9, 11–17341

Evanjelium podľa Lukáša 9, 13674

Evanjelium podľa Lukáša 9, 16–17675

Evanjelium podľa Lukáša 9, 23823

Evanjelium podľa Lukáša 9, 58523


Evanjelium podľa Lukáša 10, 2906

Evanjelium podľa Lukáša 10, 16671


Evanjelium podľa Lukáša 11, 171

Evanjelium podľa Lukáša 11, 5–13536

Evanjelium podľa Lukáša 11, 3344


Evanjelium podľa Lukáša 12, 493152947


Evanjelium podľa Lukáša 14, 26141


Evanjelium podľa Lukáša 16, 8848


Evanjelium podľa Lukáša 17, 3566


Evanjelium podľa Lukáša 18, 174536

Evanjelium podľa Lukáša 18, 41318386


Evanjelium podľa Lukáša 19, 14639

Evanjelium podľa Lukáša 19, 17917

Evanjelium podľa Lukáša 19, 29–38607

Evanjelium podľa Lukáša 19, 45–56546


Evanjelium podľa Lukáša 20, 20558


Evanjelium podľa Lukáša 22, 15833

Evanjelium podľa Lukáša 22, 42236771

Evanjelium podľa Lukáša 22, 46487

Evanjelium podľa Lukáša 22, 63–65711


Evanjelium podľa Lukáša 23, 2711

Evanjelium podľa Lukáša 23, 9711

Evanjelium podľa Lukáša 23, 26252764


Evanjelium podľa Lukáša 24, 1–2625

Evanjelium podľa Lukáša 24, 1–7660

Evanjelium podľa Lukáša 24, 1–2676


Evanjelium podľa Jána


Evanjelium podľa Jána 1, 9–121

Evanjelium podľa Jána 1, 40–516


Evanjelium podľa Jána 2, 3807

Evanjelium podľa Jána 2, 14–17546


Evanjelium podľa Jána 5, 7168


Evanjelium podľa Jána 6, 1–13341

Evanjelium podľa Jána 6, 8–9674

Evanjelium podľa Jána 6, 14–15304542

Evanjelium podľa Jána 6, 35824


Evanjelium podľa Jána 8, 121158

Evanjelium podľa Jána 8, 32842


Evanjelium podľa Jána 9, 6370


Evanjelium podľa Jána 10, 11319

Evanjelium podľa Jána 10, 16638


Evanjelium podľa Jána 11, 21495

Evanjelium podľa Jána 11, 43211476


Evanjelium podľa Jána 12, 14–15607

Evanjelium podľa Jána 12, 241013

Evanjelium podľa Jána 12, 32678685


Evanjelium podľa Jána 13, 23496

Evanjelium podľa Jána 13, 34–35454889


Evanjelium podľa Jána 14, 6818


Evanjelium podľa Jána 15, 1–7932

Evanjelium podľa Jána 15, 5425437

Evanjelium podľa Jána 15, 16915


Evanjelium podľa Jána 17, 11647

Evanjelium podľa Jána 17, 15–16569

Evanjelium podľa Jána 17, 22647


Evanjelium podľa Jána 18, 371004


Evanjelium podľa Jána 19, 1–3711

Evanjelium podľa Jána 19, 25758

Evanjelium podľa Jána 19, 26589


Evanjelium podľa Jána 20, 1625

Evanjelium podľa Jána 20, 1–10660

Evanjelium podľa Jána 20, 1676


Evanjelium podľa Jána 21, 1–8574

Evanjelium podľa Jána 21, 7422

Evanjelium podľa Jána 21, 15497

Evanjelium podľa Jána 21, 17176497


Skutky apoštolov


Skutky apoštolov 1, 1694

Skutky apoštolov 1, 14297


Skutky apoštolov 3, 436

Skutky apoštolov 3, 6287


Skutky apoštolov 4, 32632


Skutky apoštolov 9, 6238754


Prvý list Korinťanom


Prvý list Korinťanom 4, 4961

Prvý list Korinťanom 4, 13803

Prvý list Korinťanom 4, 20839


Prvý list Korinťanom 6, 20881945


Prvý list Korinťanom 9, 16668

Prvý list Korinťanom 9, 22953


Prvý list Korinťanom 10, 17630


Prvý list Korinťanom 15, 25639


Druhý list Korinťanom


Druhý list Korinťanom 2, 1592


Druhý list Korinťanom 5, 17183


Druhý list Korinťanom 11, 28584


Druhý list Korinťanom 12, 10294


List Galaťanom


List Galaťanom 2, 19786


List Galaťanom 6, 2557


List Efezanom


List Efezanom 1, 41018280

List Efezanom 1, 10678


List Efezanom 2, 19587


List Efezanom 4, 15559


List Efezanom 5, 32691


List Filipanom


List Filipanom 2, 7–101021


List Filipanom 4, 13232337656


List Kolosanom


List Kolosanom 1, 19–20678


Prvý list Solúnčanom


Prvý list Solúnčanom 5, 17678


Prvý list Timotejovi


Prvý list Timotejovi 2, 4865


List Hebrejom


List Hebrejom 5, 64


List Hebrejom 13, 88


Prvý Petrov list


Prvý Petrov list 1, 18–19881


Prvý Petrov list 2, 9882


Prvý Petrov list 5, 9131


Prvý Jánov list


Prvý Jánov list 2, 61018


Prvý Jánov list 4, 18260

Prvý Jánov list 4, 19497