Pravno obvestilo

Vse pravice v zvezi z intelektualno lastnino vsebine na teh straneh so pridržane. Besedil in slik ni dovoljeno objavljati z nikakršnim medijem ali postopkom brez pooblastila nosilca copyright-a.

To pooblastilo se lahko šteje za pridobljeno (razen v primeru izrecne določbe, ki temu nasprotuje) za navajanje fragmentov teh besedil, če le nimajo komercialnega značaja in je izrecno omenjen vir besedila.

Osebni podatki, ki jih uporabniki vnesejo preko obrazcev na tej internetni strani, bodo uporabljeni izključno za zagotavljanje zahtevanih storitev in eventualno za njihovo nadaljnjo uporabo ali izboljšavo. V nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam. Uporabnik lahko pregleduje, spreminja ali izbriše podatke, ki jih je vnesel.