Fundación Studium

Fundación Studium je bil ustanovljen v Madridu 6. aprila 2000. Njegovi cilji so: podpirati “neprofitno izdajanje in širjenje vseh vrst literarnih del, ki prispevajo k humanističnemu in krščanskemu izobraževanju, kakor tudi spodbujanje ali sodelovanje pri kulturnih dejavnostih, katerih značilnost je ravno tako vzgoja ali širjenje človeških in duhovnih vrednot.”

Od januarja 2001 ta ustanova v državah izven Španije upravlja z avtorskimi pravicami del svetega Jožefmarija v vseh jezikih in drugih besedil. Njen sedež je na Castelló, 115 - 28006 Madrid (info@studium-foundation.org). Predsednik je Rafael Palomino Lozano, tajnik pa Jesús María Mínguez Fernández.

V zadnjem letu je Fundación Studium prejel številne prošnje za izdajo del svetega Jožefmarija v različnih jezikih. Večina teh prihaja iz dežel v razvoju.

Navadno gre za prošnje posameznikov, ki jih branje knjig svetega Jožefmarija duhovno nagovarja. Tako je bilo v primeru Armenije, Albanije, Srbije in Ukrajine.

V ostalih primerih pride pobuda s strani lokalnih založb ali škofov, ki se zavedajo koristi, ki jo prinašajo ta dela med vernike njihovih škofij. Tak je primer škofa iz Kottayama za pokrajino Malabar v Indiji, siro-malabarškega obreda, ki je dal pobudo za izdajo Križevega pota in Poti v jeziku malajalam.

V letih 2004 in 2008 je bilo po zaslugi sodelavcev v tej ustanovi pripravljenih več kot dvesto izdaj knjig svetega Jožefmarija po vsem svetu. Kljub temu pa Fundación Studium še naprej potrebuje ekonomsko pomoč, da bi lahko pozitivno odgovorjala na prošnje po objavah v različnih državah.

Zato se je vodstvu Studiuma zdelo primerno, da se navedejo podatki transakcijskega računa ustanove, kamor je možno nakazati sredstva in tako pospešiti postopek:

Fundación Studium

La Caixa

c/c: 2100 5525 01 2200141734

IBAN: ES86 2100 5525 01 2200141734

SWIFT (BIC): CAIXESBBXXX

Prav tako je možno poslati ček na naslov sedeža:

Fundación Studium

C/ Castelló, 115 2°

28006 - MADRID

ESPAŃA