Kazalo svetopisemskih besedil iz dela «Kovačnica»

1 Mojzes


1 Mojzes 1, 3–31703


1 Mojzes 2, 15681


1 Mojzes 3, 51021


1 Mojzes 4, 443


5 Mojzes


5 Mojzes 6, 5869


5 Mojzes 32, 4387


1 Samuel


1 Samuel 3, 6752

1 Samuel 3, 97


1 Samuel 17, 42–44974


Job


Job 7, 1105429


Psalmi


Psalmi 4, 242


Psalmi 18, 7515


Psalmi 19, 8716


Psalmi 22, 4194

Psalmi 22, 542


Psalmi 30, 4307

Psalmi 30, 7307


Psalmi 33, 91031


Psalmi 45, 2307


Psalmi 50, 19172


Psalmi 58, 9637


Psalmi 68, 9–10797


Psalmi 72, 22–24381


Psalmi 76, 11398


Psalmi 99, 2681


Psalmi 103, 10283


Psalmi 109, 44


Psalmi 118, 94196

Psalmi 118, 10053


Pregovori


Pregovori 21, 28483


Visoka pesem


Visoka pesem 4, 784

Visoka pesem 4, 12412


Visoka pesem 5, 2311


Visoka pesem 8, 7655


Izaija


Izaija 30, 15799


Izaija 40, 11319


Izaija 43, 1712123


Izaija 60, 8927


Jeremija


Jeremija 18, 6875


Jeremija 29, 12228


Jeremija 31, 3866


Žalostinke


Žalostinke 3, 57287


Ezekiel


Ezekiel 34, 23319


Matej


Matej 2, 3248

Matej 2, 3–12636

Matej 2, 10239

Matej 2, 12366


Matej 4, 20–226356


Matej 5, 11795

Matej 5, 13–1622

Matej 5, 1544


Matej 7, 7536

Matej 7, 21358


Matej 8, 2665

Matej 8, 20523


Matej 9, 2231233

Matej 9, 20–22233

Matej 9, 21324

Matej 9, 37906


Matej 10, 22656


Matej 11, 28867


Matej 13, 3970

Matej 13, 24–25464

Matej 13, 36579

Matej 13, 44–45993


Matej 14, 13–21341

Matej 14, 16–19674

Matej 14, 19–20675

Matej 14, 31805

Matej 14, 35–36158


Matej 16, 18637

Matej 16, 24823


Matej 19, 29281


Matej 20, 28612


Matej 21, 1–3672

Matej 21, 5–7607


Matej 22, 15558

Matej 22, 37869


Matej 26, 41487753


Matej 27, 12711

Matej 27, 27–31711

Matej 27, 66259660


Matej 28, 1–2676


Marko


Marko 1, 16–206


Marko 3, 10158


Marko 4, 3970

Marko 4, 2144


Marko 6, 33–34341

Marko 6, 37–38674

Marko 6, 41–42675


Marko 9, 24257


Marko 10, 46–52665

Marko 10, 47197

Marko 10, 51318


Marko 11, 1–10607

Marko 11, 15–17546


Marko 12, 13558

Marko 12, 30–33869


Marko 14, 38487753


Marko 15, 4–5711

Marko 15, 16–19710

Marko 15, 21252


Marko 16, 1–8660

Marko 16, 1–4676

Marko 16, 3–4625


Luka


Luka 1, 30287

Luka 1, 34328

Luka 1, 38588

Luka 1, 46–55608


Luka 2, 7274

Luka 2, 51–52708

Luka 2, 51810


Luka 4, 40901


Luka 5, 4–6574

Luka 5, 5175

Luka 5, 116356

Luka 5, 15665


Luka 7, 47210


Luka 8, 5970

Luka 8, 1644


Luka 9, 11–17341

Luka 9, 13674

Luka 9, 16–17675

Luka 9, 23823

Luka 9, 58523


Luka 10, 2906

Luka 10, 16671


Luka 11, 171

Luka 11, 5–13536

Luka 11, 3344


Luka 12, 493152947


Luka 14, 26141


Luka 16, 8848


Luka 17, 3566


Luka 18, 174536

Luka 18, 41318386


Luka 19, 14639

Luka 19, 17917

Luka 19, 29–38607

Luka 19, 45–56546


Luka 20, 20558


Luka 22, 15833

Luka 22, 42236771

Luka 22, 46487

Luka 22, 63–65711


Luka 23, 2711

Luka 23, 9711

Luka 23, 26252764


Luka 24, 1–2625

Luka 24, 1–7660

Luka 24, 1–2676


Janez


Janez 1, 9–121

Janez 1, 40–516


Janez 2, 3807

Janez 2, 14–17546


Janez 5, 7168


Janez 6, 1–13341

Janez 6, 8–9674

Janez 6, 14–15304542

Janez 6, 35824


Janez 8, 121158

Janez 8, 32842


Janez 9, 6370


Janez 10, 11319

Janez 10, 16638


Janez 11, 21495

Janez 11, 43211476


Janez 12, 14–15607

Janez 12, 241013

Janez 12, 32678685


Janez 13, 23496

Janez 13, 34–35454889


Janez 14, 6818


Janez 15, 1–7932

Janez 15, 5425437

Janez 15, 16915


Janez 17, 11647

Janez 17, 15–16569

Janez 17, 22647


Janez 18, 371004


Janez 19, 1–3711

Janez 19, 25758

Janez 19, 26589


Janez 20, 1625

Janez 20, 1–10660

Janez 20, 1676


Janez 21, 1–8574

Janez 21, 7422

Janez 21, 15497

Janez 21, 17176497


Apostolska dela


Apostolska dela 1, 1694

Apostolska dela 1, 14297


Apostolska dela 3, 436

Apostolska dela 3, 6287


Apostolska dela 4, 32632


Apostolska dela 9, 6238754


Rimljanom


Rimljanom 7, 23124

Rimljanom 7, 24180


Rimljanom 8, 281001


Rimljanom 12, 297

Rimljanom 12, 5630

Rimljanom 12, 1274


Rimljanom 13, 11377

Rimljanom 13, 1474


Rimljanom 15, 13677795900


1 Korinčanom


1 Korinčanom 4, 4961

1 Korinčanom 4, 13803

1 Korinčanom 4, 20839


1 Korinčanom 6, 20881945


1 Korinčanom 9, 16668

1 Korinčanom 9, 22953


1 Korinčanom 10, 17630


1 Korinčanom 15, 25639


2 Korinčanom


2 Korinčanom 2, 1592


2 Korinčanom 5, 17183


2 Korinčanom 11, 28584


2 Korinčanom 12, 10294


Galačanom


Galačanom 2, 19786


Galačanom 6, 2557


Efežanom


Efežanom 1, 41018280

Efežanom 1, 10678


Efežanom 2, 19587


Efežanom 4, 15559


Efežanom 5, 32691


Filipljanom


Filipljanom 2, 7–101021


Filipljanom 4, 13232337656


Kološanom


Kološanom 1, 19–20678


1 Tesaloničanom


1 Tesaloničanom 5, 17678


1 Timoteju


1 Timoteju 2, 4865


Hebrejcem


Hebrejcem 5, 64


Hebrejcem 13, 88


1 Peter


1 Peter 1, 18–19881


1 Peter 2, 9882


1 Peter 5, 9131


1 Janez


1 Janez 2, 61018


1 Janez 4, 18260

1 Janez 4, 19497