Kazalo svetopisemskih besedil iz dela «Brazda»

1 Mojzes


1 Mojzes 2, 15482


1 Samuel


1 Samuel 15, 22992


1 Kroniška


1 Kroniška 16, 1072


Tobit


Tobit 8, 5846


Psalmi


Psalmi 41, 8173338


Psalmi 42, 266

Psalmi 42, 479


Psalmi 54, 23873


Psalmi 76, 11161


Psalmi 99, 253


Psalmi 104, 372


Psalmi 117, 1469


Pregovori


Pregovori 28, 20786


Pridigar


Pridigar 1, 15501


Visoka pesem


Visoka pesem 4, 7339


Sirah


Sirah 16, 15534


Izaija


Izaija 21, 11960


Izaija 33, 22855


Izaija 45, 16586


Jeremija


Jeremija 5, 13542


Daniel


Daniel 9, 23628


Daniel 10, 11–19628


Ozej


Ozej 6, 6992


Matej


Matej 1, 18–25647


Matej 2, 8633

Matej 2, 13–15999


Matej 3, 9418


Matej 5, 13342

Matej 5, 15–16930

Matej 5, 16718

Matej 5, 48125314


Matej 6, 22–23328


Matej 7, 3328


Matej 8, 23–27119


Matej 9, 5782

Matej 9, 13992


Matej 10, 16910

Matej 10, 24239

Matej 10, 32–33970

Matej 10, 33369

Matej 10, 34408

Matej 10, 35816


Matej 11, 12130

Matej 11, 29261

Matej 11, 30198


Matej 12, 7992

Matej 12, 309

Matej 12, 36926

Matej 12, 5033


Matej 13, 24–30677


Matej 14, 13470


Matej 28, 19232462930


Marko


Marko 3, 3533


Marko 4, 35–41119


Marko 6, 31–33470

Marko 6, 34826


Marko 8, 348249


Marko 10, 17–31218

Marko 10, 30766


Marko 14, 22684

Marko 14, 6135

Marko 14, 71369


Luka


Luka 1, 26–38481

Luka 1, 3833124

Luka 1, 39371

Luka 1, 45566

Luka 1, 4695

Luka 1, 48289


Luka 2, 1–5322

Luka 2, 19415

Luka 2, 41–50701794


Luka 3, 8418


Luka 5, 5377


Luka 6, 40239


Luka 8, 22–25119


Luka 9, 10–11470

Luka 9, 23149249

Luka 9, 62133


Luka 10, 16595

Luka 10, 42454


Luka 11, 34328


Luka 12, 49211


Luka 13, 27369


Luka 14, 26214


Luka 15, 3–6223

Luka 15, 11–3265


Luka 16, 1–2358


Luka 18, 18–30218

Luka 18, 22189

Luka 18, 41862


Luka 19, 41–44210


Luka 20, 20562


Luka 22, 19684

Luka 22, 42268352793

Luka 22, 57369


Luka 24, 29227671


Janez


Janez 2, 1–11631


Janez 3, 16290


Janez 5, 7212954


Janez 7, 5251


Janez 13, 6–9266

Janez 13, 18204


Janez 14, 6678

Janez 14, 18149


Janez 15, 5697

Janez 15, 8208

Janez 15, 12727

Janez 15, 15629750

Janez 15, 16217


Janez 18, 2050


Janez 19, 22604

Janez 19, 2551248977


Janez 20, 24–25684


Janez 21, 6–11377

Janez 21, 17326964


Apostolska dela


Apostolska dela 2, 1–42213226

Apostolska dela 2, 9186


Apostolska dela 3, 6782


Apostolska dela 5, 40–41283


Apostolska dela 28, 2631


Rimljanom


Rimljanom 2, 6534

Rimljanom 2, 11303


Rimljanom 4, 18780


Rimljanom 8, 22311

Rimljanom 8, 28127


Rimljanom 10, 14196


1 Korinčanom


1 Korinčanom 7, 29621


1 Korinčanom 9, 27841


1 Korinčanom 11, 24648


1 Korinčanom 13, 1542

1 Korinčanom 13, 7738939


1 Korinčanom 14, 40512


1 Korinčanom 15, 25292


2 Korinčanom


2 Korinčanom 2, 1559


2 Korinčanom 12, 9166


Galačanom


Galačanom 2, 20424892


Galačanom 3, 28303


Efežanom


Efežanom 6, 9303


Filipljanom


Filipljanom 4, 553


Kološanom


Kološanom 3, 11317

Kološanom 3, 25303


1 Timoteju


1 Timoteju 2, 4197


2 Timoteju


2 Timoteju 2, 375

2 Timoteju 2, 5163


2 Timoteju 4, 10343


Hebrejcem


Hebrejcem 10, 37–38459


Hebrejcem 13, 14881


Jakob


Jakob 1, 12160


1 Peter


1 Peter 2, 5499


2 Peter


2 Peter 1, 19318


Razodetje


Razodetje 3, 15–16541


Razodetje 12, 1443