244

Реагирай бързо! — Чуй какво ти казва Светият Дух: „Si inimicus meus maledixisset mihi, sustinuissem utique“ — „Ако ме хули врагът ми — това не е странно и е по-поносимо“. Но да го извършиш ти — „tu vero homo unanimis, dux meus, et notus meus, qui simul mecumdulces capiebas cibos“ — „ти, моят приятел и апостол, който споделяш с мен вкусните ястия на моята трапеза“!

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език