17

Per començar, vull recordar-vos les paraules que ens proposa Sant Cebrià: L’Església universal se’ns presenta com un poble que obté la seva unitat a partir de la unitat del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. No us estranyi, per això, que en aquesta festa de la Santíssima Trinitat la homilia pugui tractar de l’Església; perquè l’Església s’arrela en el misteri fonamental de la nostra fe catòlica: el de Déu u en essència i tri per les persones.

L’Església centrada en la Trinitat: així l’han vista sempre els Pares. Mireu com en són de clares les paraules de Sant Agustí: Déu, doncs, habita en el seu temple; no solament l’Esperit Sant, sinó també el Pare i el Fill… Per tant, la santa Església és el temple de Déu, això és, de tota la Trinitat.

Quan el proper diumenge ens reunim de nou, ens aturarem sobre un altre dels aspectes meravellosos de la Santa Església; aquestes notes que d’aquí a un moment recitarem en el Credo, després de cantar la nostra fe en el Pare, en el Fill i en l'Esperit Sant. Et in Spiritum Sanctum, diem. I, tot seguit, et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam, confessem que hi ha una sola Església, Santa, Catòlica i Apostòlica.

Tots els qui han estimat de veritat l’Església han sabut posar en relació aquestes quatre notes amb el més inefable misteri de la nostra santa religió: la Trinitat Beatíssima. Nosaltres creiem en l’Església de Déu, Una, Santa, Catòlica i Apostòlica, en la qual rebem la doctrina; coneixem el Pare, el Fill i l’Esperit Sant i som batejats en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.

Aquest punt en un altre idioma