3

Que siguin u com nosaltres,clama Crist al seu Pare; que tots siguin u; com vós, Pare, sou en mi i jo en vós, que ells també siguin u en nosaltres. Dels llavis de Jesucrist brolla constantment aquesta exhortació a la unitat, perquè tot reialme dividit contra si mateix és desolat, i tota ciutat o casa dividida contra si mateixa no subsistirà. Una predicació que es fa desig fervent: tinc encara altres ovelles que no són d’aquesta pleta; també aquestes, cal que jo les meni, i escoltaran la meva veu, i es farà un sol ramat i un sol pastor.

Amb quins meravellosos accents ha parlat Nostre Senyor d’aquesta doctrina! Multiplica les paraules i les imatges perquè ho entenguem, a fi que resti gravada en la nostra ànima aquesta passió per la unitat. Jo sóc el cep veritable, i el meu Pare és el vinyater. Tota sarment que en mi no dóna fruit, la talla, i tota la que dóna fruit, la neteja perquè doni més fruit…Resteu en mi, que jo restaré en vosaltres. Així com la sarment no pot donar fruit per si mateixa, si no resta en el cep, així tampoc vosaltres, si no esteu units a mi. Jo sóc el cep; vosaltres, les sarments. Qui està unit a mi, i jo en ell, aquest dóna molt de fruit, perquè sense mi no podeu fer res.

¿No veieu com els qui se separen de l’Església, sovint tot estant curulls de frondositat, no tarden a assecar-se i llurs mateixos fruits es converteixen en podridura vivent? Estimeu l’Església Santa, Apostòlica, Romana. Una! Perquè, com escriu Sant Cebrià, qui recull en un altre indret, fora de l’Església, dissipa l’Església de Cristi. I Sant Joan Crisòstom insisteix: no et separis de l’Església. No hi ha res més ferm que l’Església. La teva esperança és l’Església; la teva salvació és l’Església; el teu refugi és l’Església. És més alta que el cel i més ampla que la terra; mai no envelleix, la seva vigoria és eterna.

Defensar la unitat de l’Església es tradueix a viure molt units a Jesucrist, que és el nostre cep. Com? Augmentant la nostra fidelitat al Magisteri perenne de l’Església: ja que l’Esperit Sant no fou pas promès als successors de Pere a fi que per revelació seva manifestessin una doctrina nova, sinó perquè, amb la seva assistència, santament custodiessin i fidelment exposessin la revelació transmesa pels Apòstols o dipòsit de la fe. Així conservarem la unitat: venerant aquesta Mare Nostra sense màcula; estimant el Pontífex Romà.

Aquest punt en un altre idioma