104

Pernoctans in oratione Dei —va passar la nit fent oració. —Ens ho diu sant Lluc, del Senyor.

Tu, ¿quantes vegades has perseverat així? —I doncs...

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma