482

¿Què hi fa que tinguis en contra el món sencer, amb tots els seus poders? Tu... ¡endavant!

—Repeteix les paraules del salm: «El Senyor és la meva llum i la meva salut, ¿de qui tindré por?... Si consistant adversum me castra, non timebit cor meum. —Encara que em vegi encerclat d’enemics, no defallirà el meu cor».

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma