570

Beu a la font clara del «Fets dels apòstols»: al capítol XII, Pere, per ministeri d’Àngels alliberat de la presó, fa cap a casa de la mare de Marc. —No es volen creure la minyoneta, que assegura que Pere és a la porta. Angelus ejus est! —«deu ser el seu Àngel!», deien.

—Mira amb quina confiança els primers cristians tractaven els seus Custodis.

—¿I tu?

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma