613

Perquè siguis humil, tu, tan buit i tan pagat de tu mateix, en tens prou amb considerar aquelles paraules d’Isaïes: ets «gota d’aigua o de rosada que cau a terra i amb prou feines es veu».

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma