626

¿No és cert, Senyor, que et donava un consol gran aquella «subtilesa» de l’homenàs-infant que, sentint el desconcert que produeix obeir en una cosa molesta i d’ella mateixa repugnant, et deia fluixet: ¡Jesús, que faci bona cara!?

Aquest punt en un altre idioma