En diàleg amb el Senyor

En diàleg amb el Senyor recull la predicació de sant Josepmaria a membres de l’Opus Dei que vivien o treballaven amb ell a Roma, de 1954 a 1975. Tot i que conté intervencions espaiades en el temps, es troben algunes idees comuns en els 25 textos, com la invitació a identificar-se personalment amb Jesucrist, les consideracions sobre la filiació divina, l’amor a Déu i a l’Església, els temes de l’oració i la vida contemplativa, la recerca de l’amor en la vida quotidiana, la humilitat o la caritat fraterna.

Les seves paraules foren publicades per a un públic general el 2017, en el context de les edicions críticohistòriques de les seves obres completes. Referint-se a aquesta edició, deia Mons. Xavier Echevarria el 2016: “moltes altres persones –a més dels fidels de l’Opus Dei– descobreixin una ajuda per tractar Déu amb confiança i afecte filial”. El títol “manifesta bé el contingut i finalitat d’aquesta catequesi: ajudar a fer oració personal”. El text que aquí es recull és el que es publicà el 2019. És més divulgatiu, sense notes crítiques.

Aquest llibre en un altre idioma