La Abadesa de las Huelgas

Penetrant estudi teologicojurídic, a partir de les fonts i documents originals, sobre el cas extraordinari de jurisdicció quasiepiscopal per part de l’abadessa del famós monestir burgalès. La primera edició es publicà el 1944.

Aquest llibre en un altre idioma