Índex de referències a la Sagrada Escriptura de «Converses»

Gènesi


Gènesi 1, 7–31114

Gènesi 1, 2714


Gènesi 2, 15102455


Gènesi 5, 214


Gènesi 15, 1–696


Gènesi 35, 9–1596


Èxode


Èxode 20, 12101


Deuteronomi


Deuteronomi 10, 1740


Deuteronomi 32, 470


2 Cròniques


2 Cròniques 19, 740


Salms


Salms 33, 4123


Salms 42, 4102


Càntic dels càntics


Càntic dels càntics 8, 791


Saviesa


Saviesa 11, 25112


Saviesa 13, 1–1970


Eclesiàstic


Eclesiàstic 15, 14104


Eclesiàstic 18, 5123


Eclesiàstic 24, 2485105


Eclesiàstic 39, 2170

Eclesiàstic 39, 3970


Isaïes


Isaïes 1, 17110


Habacuc


Habacuc 2, 4677292


Mateu


Mateu 5, 48115562


Mateu 7, 2081


Mateu 10, 2466


Mateu 11, 5110

Mateu 11, 3097


Mateu 15, 4101

Mateu 15, 1493


Mateu 16, 459


Mateu 18, 20103

Mateu 18, 23–35113


Mateu 19, 3–1197

Mateu 19, 414

Mateu 19, 11122

Mateu 19, 1292


Mateu 23, 1393


Lluc


Lluc 1, 38112


Lluc 6, 4481


Lluc 24, 39116


Joan


Joan 3, 82331

Joan 3, 16–17112

Joan 3, 3059


Joan 4, 1072


Joan 6, 38–401


Joan 12, 3259


Joan 13, 34–3598


Joan 15, 15102


Actes dels apòstols


Actes dels apòstols 1, 162

Actes dels apòstols 1, 851


Actes dels apòstols 2, 3251


Actes dels apòstols 4, 32123


Actes dels apòstols 9, 1–254


Actes dels apòstols 10, 3440


Actes dels apòstols 18, 1–389

Actes dels apòstols 18, 34

Actes dels apòstols 18, 24–2889


Actes dels apòstols 20, 28119


Romans


Romans 1, 17677292

Romans 1, 2070


Romans 2, 1140


Romans 8, 21111459


Romans 13, 1062


1 Corintis


1 Corintis 3, 4–936

1 Corintis 3, 22–2370115


1 Corintis 4, 3–631


1 Corintis 6, 19121

1 Corintis 6, 20121


1 Corintis 7, 2016


1 Corintis 10, 31115


1 Corintis 12, 1–112

1 Corintis 12, 4–1167


1 Corintis 16, 19103


2 Corintis


2 Corintis 4, 772


Gàlates


Gàlates 3, 11677292

Gàlates 3, 26–2887

Gàlates 3, 27–2814


Gàlates 4, 313498


Efesis


Efesis 5, 2358

Efesis 5, 3291


Efesis 6, 940

Efesis 6, 10–17113

Efesis 6, 11–24123


Colossencs


Colossencs 1, 2458


Colossencs 3, 1462

Colossencs 3, 2540


1 Timoteu


1 Timoteu 2, 432112


1 Timoteu 3, 9123


1 Timoteu 4, 470


1 Timoteu 6, 201


2 Timoteu


2 Timoteu 2, 345


2 Timoteu 3, 1288


Hebreus


Hebreus 10, 38677292


Hebreus 11, 11–1296


Hebreus 13, 872102

Hebreus 13, 1411


1 Pere


1 Pere 1, 1740


1 Pere 2, 101245


Apocalipsi


Apocalipsi 21, 4113