122

D’altra banda, no podeu desconèixer que només d’entre els qui entenen i avaluen en tota la seva profunditat això que tot just hem considerat de l’amor humà, pot sorgir aquesta altra comprensió inefable de la qual parlava Jesús, que és un pur do de Déu i que impulsa a lliurar el cos i l’ànima al Senyor, a oferir-li el cor indivís, sense la mediació de l’amor terrenal.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma