Índex de referències a la Sagrada Escriptura de «És Crist que passa»

Gènesi


Gènesi 1, 261084

Gènesi 1, 2847


Gènesi 3, 56


Gènesi 7, 140


Gènesi 8, 10–1173


Gènesi 18, 23–3240185


Gènesi 41, 553856


Èxode


Èxode 2, 133


Èxode 3, 2496


Èxode 6, 4–565183

Èxode 6, 22–2317


Èxode 7, 21–245

Èxode 7, 255


Èxode 8, 14–1564118135136

Èxode 8, 1795137

Èxode 8, 21130173

Èxode 8, 29145

Èxode 8, 31–32162176


Èxode 12, 2155

Èxode 12, 12119

Èxode 12, 21182


Èxode 13, 10157

Èxode 13, 11–124

Èxode 13, 13133


Èxode 14, 17180


Èxode 15, 13133


Èxode 16, 1596


Levític


Levític 1, 16106


Levític 3, 5–77128


Deuteronomi


Deuteronomi 6, 6119

Deuteronomi 6, 7119


1 Reis


1 Reis 3, 559174


2 Cròniques


2 Cròniques 19, 733


Tobit


Tobit 6, 16–1725


Tobit 7, 640


Tobit 9, 640


Salms


Salms 1, 2119


Salms 2, 3–10185186

Salms 2, 762

Salms 2, 8–13186


Salms 12, 6164


Salms 21, 15164


Salms 22, 1–4143


Salms 24, 1–27

Salms 24, 41

Salms 24, 77


Salms 31, 107


Salms 32, 57


Salms 33, 87


Salms 38, 4120


Salms 39, 9164


Salms 41, 9119


Salms 42, 280174


Salms 44, 2164

Salms 44, 12–14178


Salms 50, 1957


Salms 56, 8164


Salms 58, 117


Salms 62, 2170

Salms 62, 7119


Salms 72, 23181


Salms 78, 833


Salms 90, 158

Salms 90, 1163

Salms 90, 1263

Salms 90, 1462

Salms 90, 1557


Salms 99, 2177


Salms 108, 217


Salms 116, 27


Salms 117, 24102


Salms 126, 18


Salms 140, 2119


Proverbis


Proverbis 7, 3164


Proverbis 8, 15180

Proverbis 8, 3144102


Proverbis 11, 26


Proverbis 12, 1040

Proverbis 12, 11158


Proverbis 23, 2635


Eclesiastès


Eclesiastès 1, 7187


Càntic dels càntics


Càntic dels càntics 5, 2164


Càntic dels càntics 8, 6224


Eclesiàstic


Eclesiàstic 18, 127


Eclesiàstic 35, 267


Isaïes


Isaïes 9, 212


Isaïes 11, 12128


Isaïes 43, 13259144


Isaïes 48, 18187


Isaïes 49, 14–15102


Isaïes 59, 150130


Ezequiel


Ezequiel 18, 540

Ezequiel 18, 23162


Ezequiel 33, 1178


Ezequiel 34, 2–481

Ezequiel 34, 15–1682

Ezequiel 34, 2782


Ezequiel 36, 26165


Daniel


Daniel 2, 335181


Daniel 3, 100180


Daniel 13, 21–2268


Joel


Joel 15, 18180


Joel 22, 277


Habacuc


Habacuc 1, 10–11158


Zacaries


Zacaries 29, 11165187


Malaquies


Malaquies 2, 441


Mateu


Mateu 1, 1940


Mateu 2, 2–3313233

Mateu 2, 433

Mateu 2, 533

Mateu 2, 933

Mateu 2, 1035

Mateu 2, 1135

Mateu 2, 1342


Mateu 3, 2180


Mateu 4, 1–116163

Mateu 4, 17180

Mateu 4, 18–20245108


Mateu 5, 3180

Mateu 5, 77

Mateu 5, 85

Mateu 5, 13–1496147

Mateu 5, 15–161072147

Mateu 5, 2267

Mateu 5, 4833


Mateu 6, 10180

Mateu 6, 2135165

Mateu 6, 32–3335180


Mateu 7, 2193173180


Mateu 8, 293119

Mateu 8, 8119

Mateu 8, 1138

Mateu 8, 12180


Mateu 9, 4164

Mateu 9, 36133

Mateu 9, 38158


Mateu 10, 2467

Mateu 10, 3924


Mateu 11, 1282180

Mateu 11, 18–1967

Mateu 11, 28–3018176184


Mateu 12, 34164


Mateu 13, 3–8150

Mateu 13, 24–25123147180

Mateu 13, 28123

Mateu 13, 31180

Mateu 13, 33120180

Mateu 13, 362

Mateu 13, 44–45180

Mateu 13, 47180

Mateu 13, 551455


Mateu 14, 312


Mateu 15, 1973164

Mateu 15, 32117146


Mateu 16, 6–72

Mateu 16, 82

Mateu 16, 162

Mateu 16, 232


Mateu 17, 172


Mateu 18, 3135143

Mateu 18, 21–357

Mateu 18, 2535


Mateu 19, 23180


Mateu 20, 12158

Mateu 20, 2215

Mateu 20, 2893


Mateu 21, 212

Mateu 21, 43180


Mateu 22, 2180

Mateu 22, 37159

Mateu 22, 40167


Mateu 25, 21162

Mateu 25, 2335

Mateu 25, 31–40111

Mateu 25, 41–43167


Mateu 26, 6372


Mateu 27, 5561


Mateu 28, 19–2035139


Marc


Marc 1, 16–17159175


Marc 2, 4854


Marc 4, 8158


Marc 6, 31455

Marc 6, 31108

Marc 6, 33–4661109146


Marc 7, 3716


Marc 8, 2117


Marc 9, 23119


Marc 10, 14180


Marc 12, 301


Marc 15, 2337


Marc 16, 6102

Marc 16, 15175


Lluc


Lluc 1, 38172173

Lluc 1, 46–49144172173178


Lluc 2, 718

Lluc 2, 933

Lluc 2, 1231

Lluc 2, 141322

Lluc 2, 3117

Lluc 2, 3354

Lluc 2, 35171

Lluc 2, 48–494054

Lluc 2, 51174

Lluc 2, 5255


Lluc 5, 4159

Lluc 5, 2493


Lluc 6, 12117

Lluc 6, 367


Lluc 7, 11–177146166167


Lluc 8, 5–7185

Lluc 8, 2361


Lluc 9, 2358176

Lluc 9, 55132

Lluc 9, 62160


Lluc 10, 9180

Lluc 10, 271

Lluc 10, 42180


Lluc 11, 1–2108119

Lluc 11, 27–28172


Lluc 12, 49120170


Lluc 14, 2697

Lluc 14, 2797


Lluc 15, 1–77

Lluc 15, 11–327

Lluc 15, 1164

Lluc 15, 2064

Lluc 15, 32178


Lluc 16, 1077


Lluc 17, 21180


Lluc 18, 1171

Lluc 18, 23175


Lluc 19, 13121

Lluc 19, 14179

Lluc 19, 36–3873


Lluc 21, 2811


Lluc 22, 1583

Lluc 22, 24–272

Lluc 22, 42168


Lluc 23, 42180


Lluc 24, 32–3421105


Joan


Joan 1, 466

Joan 1, 14173

Joan 1, 38–39108


Joan 2, 1–1161

Joan 2, 3141

Joan 2, 5149


Joan 3, 5180

Joan 3, 3058


Joan 4, 461

Joan 4, 6117

Joan 4, 1035147

Joan 4, 3495

Joan 4, 35146


Joan 6, 57118

Joan 6, 6983

Joan 6, 704583


Joan 7, 3793170

Joan 7, 3996


Joan 8, 1–117

Joan 8, 1245


Joan 9, 1–267

Joan 9, 869

Joan 9, 1569

Joan 9, 19–2069

Joan 9, 2469

Joan 9, 2770

Joan 9, 3471

Joan 9, 39–4171


Joan 10, 1–3134

Joan 10, 2467


Joan 11, 162

Joan 11, 33146

Joan 11, 35117

Joan 11, 4393


Joan 12, 15181

Joan 12, 24157

Joan 12, 321438105156183


Joan 13, 183151

Joan 13, 1594

Joan 13, 2583

Joan 13, 34–3521


Joan 14, 1164

Joan 14, 2100

Joan 14, 61073157

Joan 14, 9115

Joan 14, 16–17128

Joan 14, 21118170

Joan 14, 2384103170


Joan 15, 516153

Joan 15, 10118

Joan 15, 1393107

Joan 15, 1593


Joan 16, 7102118

Joan 16, 12–13127

Joan 16, 14130


Joan 17, 6–7109

Joan 17, 2387157


Joan 18, 36180185

Joan 18, 37180


Joan 19, 25–27140171

Joan 19, 3095162

Joan 19, 34162

Joan 19, 3937


Joan 20, 28119

Joan 20, 29106


Joan 21, 5–13108

Joan 21, 17119


Actes dels apòstols


Actes dels apòstols 1, 121182

Actes dels apòstols 1, 6117

Actes dels apòstols 1, 8119

Actes dels apòstols 1, 11180

Actes dels apòstols 1, 12–14119126141


Actes dels apòstols 2, 9–1113127

Actes dels apòstols 2, 37–41127

Actes dels apòstols 2, 42134153


Actes dels apòstols 3, 671


Actes dels apòstols 4, 8127

Actes dels apòstols 4, 12132

Actes dels apòstols 4, 31127


Actes dels apòstols 9, 6149

Actes dels apòstols 9, 3630


Actes dels apòstols 10, 24–4830

Actes dels apòstols 10, 3816166

Actes dels apòstols 10, 44–47127


Actes dels apòstols 13, 2–4127

Actes dels apòstols 13, 32–33186

Actes dels apòstols 13, 38–41186


Actes dels apòstols 16, 9–10163


Actes dels apòstols 18, 1–2630


1 Corintis


1 Corintis 1, 23121

1 Corintis 1, 27–29172


1 Corintis 2, 11136


1 Corintis 3, 4–6159

1 Corintis 3, 16134


1 Corintis 4, 368


1 Corintis 5, 6120


1 Corintis 7, 735


1 Corintis 9, 229124

1 Corintis 9, 2675


1 Corintis 10, 17157

1 Corintis 10, 3148


1 Corintis 11, 23–25151165


1 Corintis 12, 4–6134

1 Corintis 12, 27121151


1 Corintis 13, 1–13134

1 Corintis 13, 4–771


1 Corintis 15, 83

1 Corintis 15, 1495

1 Corintis 15, 20–21103

1 Corintis 15, 25179

1 Corintis 15, 28113166

1 Corintis 15, 55–57161


2 Corintis


2 Corintis 2, 1536105156


2 Corintis 3, 17137184


2 Corintis 4, 7131

2 Corintis 4, 109


2 Corintis 5, 14120


2 Corintis 6, 1–259

2 Corintis 6, 4–760


2 Corintis 9, 7177


2 Corintis 10, 3–476


2 Corintis 12, 9114


Gàlates


Gàlates 2, 92

Gàlates 2, 2058103


Gàlates 3, 2838


Gàlates 4, 4–62265136183

Gàlates 4, 31137179


Gàlates 5, 22–23137


Gàlates 6, 2157

Gàlates 6, 759


Gàlates 7, 11–17146


Efesis


Efesis 1, 4–10165105160183


Efesis 2, 1473157

Efesis 2, 19139


Efesis 3, 17–19163


Efesis 4, 2848


Efesis 5, 8–1058

Efesis 5, 322378


Efesis 6, 933


Filipencs


Filipencs 1, 6176


Filipencs 2, 6–819213162113144162


Filipencs 3, 20126


Filipencs 4, 13120

Filipencs 4, 2196


Colossencs


Colossencs 1, 11180

Colossencs 1, 19–2065112183

Colossencs 1, 24120129


Colossencs 2, 9109163


Colossencs 3, 1230

Colossencs 3, 14157

Colossencs 3, 1522

Colossencs 3, 2533


1 Tessalonicencs


1 Tessalonicencs 5, 17116


1 Timoteu


1 Timoteu 1, 15121


1 Timoteu 2, 4–6106120121175


2 Timoteu


2 Timoteu 2, 376


Titus


Titus 1, 1186


Hebreus


Hebreus 4, 12107131

Hebreus 4, 1561

Hebreus 4, 167


Hebreus 5, 179


Hebreus 7, 24–25116


Hebreus 10, 596

Hebreus 10, 835


Hebreus 13, 8104

Hebreus 13, 14126


Jaume


Jaume 1, 1735


1 Pere


1 Pere 2, 596

1 Pere 2, 9–1098139


1 Joan


1 Joan 2, 7–10106

1 Joan 2, 164


1 Joan 3, 16566

1 Joan 3, 14166

1 Joan 3, 1897


1 Joan 4, 7–1195115171

1 Joan 4, 2052


Apocalipsi


Apocalipsi 3, 1–381

Apocalipsi 3, 208


Apocalipsi 5, 989


Apocalipsi 12, 1178


Apocalipsi 21, 6104


Apocalipsi 22, 17116136

Apocalipsi 22, 20116