76

«Li envio, Pare, el propòsit d'estar sempre somrient: cor rialler, encara que me l'apunyalin».

—Em sembla un propòsit encertat. Prego perquè el compleixis.

Aquest punt en un altre idioma