148

Zergatik makurtu munduko pozgarrien putzuetan edatera, zure egarria betiko bizitzaraino saltatzen duten uretan asetu ahal badezakezu?

Eskritura Santuaren erreferentziak
Puntu hau beste hizkuntza batean