357

Bekatu guztiak —esan didazu—, lehenengo astialdiari itxaroten ari direla dirudi. Astialdia bera bekatu izan behar da!

—Kristorengatik lanari ekiten dionak ez du une hutsik izan behar, atsedena ez baita ezer ez egitea: ahalegin gutxiago eskatzen duten ekintzetan aritzea baizik.

Puntu hau beste hizkuntza batean