684

Zure balioa, zure atsegina, zure gai

tasuna… alferrik galtzen dira: ongi erabiltzea galarazten dizute. —Gogar itzazu autore espiritual baten hitz hauek: «Ez da galtzen Jaungoikoari eskaintzen zaion intsentsurik. —Gehiago goresten du Jauna zure balioa beheratzeak, alferrik erabiltzeak baino».

Puntu hau beste hizkuntza batean