886

Haur arima batek barkatua izateko gogoa Jaunari azaltzen dionean, ziuregon daiteke laster beteta ikusiko duela gogohori: Jesusek bere iraganeko hobenengatik herrestan daraman isats zikina kenduko dio arimatik; lurrera josten dion zama erauziko dio,zikinkeria guztien hondarra; haurrarengandikurrun botako du haren bihotzeko zama lurkoia,Jaungoikoaren Maiestateaganaino igo dadin,Hura den Maitasun sugar biziarekin bat egitera.

Puntu hau beste hizkuntza batean