216

Tu raudi? Nekautrējies! Raudi! jā, vīrieši ari raud, būdami vienatnē un Dieva priekšā. Ķēniņš Dāvids saka: '~r asarām nakti es slacinu savu gultu.“

Ar šīm asarām, karstām un vīrišķīgām, tu varēsi attīrīt savu pagātni un apgarot savu pašreizējo dzīvi.

Atsauces uz Svētajiem Rakstiem
Šis numurs citā valodā