326

Ir sāpīgi redzēt to, kā ar katru dienu arvien vairāk vietas tavā sirdi ieņem remdenība, bet tu esi mierīgs un nemaz nenojaut par gaidāmajām briesmām.

Lūgsim kopā: „Kungs, es nevēlos būt remdens!“ „Confige timore tuo carnes meas!“ - „Lai mana miesa trīs no Dieva bijības!“ Dāvā man, Dievs, tādu dēla bijību, kas liktu man atgūties… un rīkoties!

Atsauces uz Svētajiem Rakstiem
Šis numurs citā valodā