506

Sāpju Dievmāte. Kad tu domā par Viņu, tad ielūkojies Viņas sirdī. Viņai ir divi bērni: Viņš… un tu.

Atsauces uz Svētajiem Rakstiem
Šis numurs citā valodā