527

Piemērs, ko rādīja kāda sieviete spitālīgā Sīmaņa namā Betānijā, svaidot Kristus galvu ar dārgām mirrēm, mūs mudina būt dāsniem Dieva lietās.

Pat visas pasaules bagātība, skaistums un varenums nespēj Viņu pietiekami godināt…

Tie, kas Baznīcai pārmet par greznajiem altāriem un tērpiem, par zelta altārtraukiem, lai atceras Kristus uzslavu: „Opus enim bonum operata est in me.“ - „Viņa Man labu darbu darījusi.“

Atsauces uz Svētajiem Rakstiem
Šis numurs citā valodā