584

Iekvēlini savu ticību! Kristus nav aizgājis nebūtībā. Viņš nav atmiņas, kas izzūd vēsturē.

Viņš ir dzīvs! Apustulis Pāvils saka: „lesus Christus heri et hodie: ipse et in saecula!“ - „Jēzus Kristus vakar un šodien, un mūžīgi tas pats!“

Atsauces uz Svētajiem Rakstiem
Šis numurs citā valodā