66

Priesteris, lai kāds viņš arī būtu, vienmēr ir „otrais Kristus“, Dieva svaidītais.

Šis numurs citā valodā