671

„lesus autem tacebat.“ - „Jēzus klusēja.“ Kāpēc tad tu runā? Vai lai mierinātu sevi vai lai taisnotos?

Klusē! Meklē prieku sevis nicināšanā; tās vienmēr būs mazāk, nekā esi pelnījis.

Vai tad tu vari pajautāt: „Quid enim mali feci?“ - „Ko Jaunu esmu darījis?“

Šis numurs citā valodā