750

Ieklausies mani, tu, kas esi līdz kaklam ieracies zinātnē! Tava zinātne nespēj pierādīt, ka nav velnišķīgas darbības. Mana Māte, svētā Baznīca, jau izsenis pavēlēja priesteriem katru dienu piesaukt erceņģeli Miķeli, lūdzot, lai viņš pasargā no jauna - „contra nequitiam et insidias diaboli“ - „pret velna ļaunprātību un intrigām“. Ieteicu ari tev šo lūgšanu.

Atsauces uz Svētajiem Rakstiem
Šis numurs citā valodā