861

Bērns, nomazgā tās apgrēcības, kuras tu izdarīji, būdams pieaudzis!

Šis numurs citā valodā