882

Tad, kad gribi izdarīt labāk, parasti viss iznāk otrādi. - Pazemini sevi Kristus priekšā! Saki Viņam: “Redzi, cik slikti es visu daru? Ja Tu nepalīdzēsi, būs vēl sliktāk!

Apžēlojies par savu bērnu! Man gribētos savas dzīves grāmatā katru dienu ierakstīt brīnišķīgu lappusi. Bet esmu nemākulīgs, neizveicīgs… Ja Skolotājs nezīmē ar manu roku, tad taisnu līniju vietā ir tikai ķeburi, kurus nevienam nevar rādīt.

Kungs, kopš šī brīža - rakstīsim vienmēr kopā!“

Šis numurs citā valodā