Studium Foundation

De Studium Foundation is op 6 april 2000 in Madrid opgericht. Haar doel is het bevorderen van "het zonder winstoogmerk uitgeven en verspreiden van letterkundige werken die kunnen bijdragen aan de menselijke en christelijke vorming, alsmede het bevorderen of deelnemen aan culturele activiteiten die hetzelfde vormende karakter hebben".

Sinds januari 2001 behartigt de stichting de auteursrechten op de werken van de heilige Jozefmaria in alle talen buiten Spanje en op andere boeken. De zetel van Studium is Castelló, 115 - 28006 Madrid (info@studium-foundation.org). De voorzitter van de stichting is Rafael Palomino Lozano en de secretaris Jesús María Mínguez Fernández.

In het afgelopen jaar heeft de Studium Foundation veel verzoeken ontvangen om de werken van de heilige Jozefmaria in verschillende talen uit te geven. De meeste van deze verzoeken komen uit ontwikkelingslanden.
Het zijn meestal verzoeken van individuen die spiritueel geraakt zijn door het lezen van de boeken van de heilige Jozefmaria. Dit is gebeurd in Armenië, Albanië, Vietnam en Oekraïne.
Soms wordt het initiatief genomen door lokale uitgevers of door bisschoppen die het goede zien dat deze boeken bewerken onder de gelovigen van hun bisdom. Dit is het geval bij de bisschop van het aartsbisdom Kottayam voor de regio Malabar, van de Syro-Malabaarse ritus, in India, die de uitgave van de Kruisweg en de Weg in het Malayalam heeft gepromoot.
Tussen 2010 en 2017 zijn er, dankzij de vrijgevigheid van de mensen die met deze stichting samenwerken, meer dan tweehonderd edities van de boeken van de heilige Josemaria over de hele wereld uitgegeven. De Stichting heeft echter nog steeds financiële steun nodig om positief te kunnen reageren op verzoeken voor edities in verschillende landen.
Om deze reden vond het bestuur van Studium het gepast om de gegevens van de rekening van de Stichting te verstrekken, zodat overschrijvingen kunnen worden gedaan om het proces te versnellen:

Stichting Studium

La Caixa

c/c: 2100 5525 01 2200141734

IBAN: ES86 2100 5525 01 2200141734

SWIFT (BIC): CAIXESBBXXX

U kunt ook cheques sturen naar het adres van het hoofdkantoor:

Fundación Studium

C/ Castelló, 115 2º

28006 - MADRID

SPANJE