DE WEG

De Weg

De Weg is de vrucht van het priesterlijke werk dat de heilige Jozefmaria Escrivá in 1925 was begonnen. Het werd voor het eerst gepubliceerd in 1934 (in Cuenca, Spanje) onder de titel Consid…

DE VOOR

De Voor

"Wat in deze bladzijden naar voren komt is het christelijk leven zelf, een leven waarin - in Christus' voetspoor - het menselijke zich vervlecht met het goddelijke zonder zich ermee te verm…

DE SMIDSE

De Smidse

Op dezelfde manier gestructureerd als De Weg en De Voor is De Smidse "een boek van vuur. Het lezen en overdenken ervan kan in vele zielen het vuur van de goddelijke Liefde doen opvlammen en…

CHRISTUSKOMT LANGS

Christus komt langs

Christus komt langs is een verzameling van 18 homilieën van de heilige Jozefmaria die verschillende feesten, verspreid over de liturgische cyclus, als motief hebben. De rode draad is het be…

VRIENDENVAN GOD

Vrienden van God

Dit is het eerste postume werk van de heilige Jozefmaria. Het werd gepubliceerd in 1977. Het bevat achttien preken van 1941 tot 1968. De schrijver wil de lezer helpen met God bevriend te wo…

DE LIEFDETOT DE KERK

De liefde tot de Kerk

De liefde tot de Kerk bevat vier preken van de stichter van het Opus Dei. De eerste drie: ‘Trouw aan de Kerk’, ‘Het bovennatuurlijke doel van de Kerk’ en ‘Priester voor eeuwig’, waren eerde…

DE HEILIGEROZENKRANS

De heilige Rozenkrans

De heilige Rozenkrans verscheen voor het eerst in 1934. Het bestaat uit een reeks overwegingen over de blijde, droevige en glorievolle geheimen van de rozenkrans. De overwegingen zijn erop …

DE KRUISWEG

De Kruisweg

De Kruisweg bestaat uit korte commentaren bij de veertien kruiswegstaties, voortgekomen uit het persoonlijk gebed van Jozefmaria Escrivá.

"De Kruiswegoefening heeft niets droefgeestigs", zeg…

GESPREKKENMET MGR.ESCRIVÁ

Gesprekken met mgr. Escrivá

Het boek bevat zeven interviews van de heilige Jozefmaria in 1966 t/m 1968 met journalisten van Le Figaro, The New York Times, Time, L'Osservatore della Domenica en met drie Spaanse tijdsch…