Ostrzeżenie prawne i polityka prywatności

Poniżej podano ogólne informacje dotyczące niniejszej strony internetowej:
- Właściciel: Fundación Studium.
- Adres: c/ Castelló 115, 2º 28006 - Madryt (HISZPANIA)
- Kontakt: info@studium-foundation.org
- Dane rejestrowe: sklasyfikowana jako fundacja charytatywna na rzecz pomocy społecznej na mocy rozporządzenia hiszpańskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych z dnia 8 września 2000 r. (B.O.E. 5-10-2000), zarejestrowana w rejestrze fundacji o kompetencjach państwowych pod numerem 497, z numerem C.I.F. G-82637471-.

Strona internetowa http://escriva.org (zwana dalej "Stroną") jest własnością Fundacji Studium.

Fundación Studium wita użytkownika i zaprasza do uważnego zapoznania się z Ogólnymi warunkami korzystania z niniejszej strony internetowej (zwanymi dalej "Ogólnymi warunkami"), które opisują obowiązujące warunki, zgodnie z przepisami prawa europejskiego i hiszpańskiego. Biorąc pod uwagę, że Fundacja Studium może w przyszłości zmodyfikować niniejsze Warunki, zalecamy okresowe odwiedzanie ich w celu uzyskania odpowiednich informacji.

W celu zapewnienia, że korzystanie ze Strony jest zgodne z kryteriami przejrzystości, jasności i prostoty, Fundación Studium informuje Użytkownika, że wszelkie sugestie, wątpliwości lub pytania dotyczące Ogólnych Warunków powinny być kierowane do Fundación Studium na adres e-mail info@fundacion-studium.org.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług, produktów i narzędzi oferowanych przez niniejszą Stronę zgodnie z prawem, treścią niniejszych Warunków Ogólnych oraz zgodnie z moralnością, przyjętymi zwyczajami i porządkiem publicznym.

2. TREŚĆ

Fundación Studium dostarcza treści i usługi dostępne na Stronie, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków Ogólnych i Polityki Prywatności.
Dostęp do niniejszej Strony lub korzystanie z niej w jakikolwiek sposób nadaje Użytkownikowi status "Użytkownika" i oznacza bezwarunkową akceptację każdego z Warunków Ogólnych, przy czym Fundacja Studium zastrzega sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie. W związku z tym obowiązkiem wszystkich Użytkowników jest uważne zapoznanie się z obowiązującymi Warunkami Ogólnymi; w przypadku braku zgody na którykolwiek z punktów określonych w niniejszym dokumencie, muszą oni powstrzymać się od korzystania z niego.

Użytkownik jest również ostrzeżony, że w niektórych przypadkach mogą zostać ustanowione Warunki Szczególne dotyczące korzystania z określonych treści i/lub usług na Stronie Internetowej. Korzystanie ze wspomnianych treści lub usług oznacza akceptację określonych w nich Warunków Szczególnych.

Polityka prywatności oraz dotycząca plików cookie

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że dane osobowe, w tym zdjęcia, zebrane na tej stronie internetowej mogą być włączane i przetwarzane w archiwum należącym do Fundación Studium w celu skontaktowania się z użytkownikiem, w razie potrzeby, telefonicznie lub elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail, a także w celu rozpatrzenia prośby o informacje, komentarzy lub zapytań, rejestracji w biuletynie i / lub zapewnienia odpowiedniej uwagi w naszej komunikacji z użytkownikiem.

Właściciele są informowani i wyrażają wyraźną zgodę na to, że Fundacja Studium, jako podmiot odpowiedzialny za plik, może przetwarzać i przekazywać, w stosownych przypadkach, dane osobowe, w tym zdjęcia użytkownika, do swoich uzasadnionych celów, wyłącznie podmiotom, które uczestniczą w jej działalności, rozwoju i celu społecznym, a także osobom i podmiotom bezpośrednio związanym z tym Podmiotem.

Zgodnie z naszym zobowiązaniem do zachowania prywatności, priorytetem Fundacji Studium jest zachowanie najściślejszej poufności wszystkich informacji, które użytkownik mógł nam powierzyć. Fundacja także dysponuje zasobami technicznymi, organizacyjnymi i ludzkimi niezbędnymi do zapewnienia, że dostęp do danych osobowych użytkownika mają wyłącznie upoważnieni pracownicy.

Informujemy, że w każdej chwili użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu wobec swoich danych osobowych zawartych w naszym archiwum, pisząc na adres

Fundación Studium
C/ Castelló 115, 2º 28006-Madrid, (HISZPANIA)
Adres e-mail: info@studium-foundation.org

Ponieważ niniejsza strona internetowa -escriva.org- nie przetwarza osobistych ani behawioralnych plików cookie, niniejsza polityka nie została uwzględniona.

To pozwolenie można uważać za milcząco udzielone (poza wyraźnym wskazaniem w przeciwnym przypadku) do cytowania fragmentów tych pism, zawsze, gdy nie ono charakteru handlowego i wyraźnie przytacza się źródło tych tekstów.